Sådan udfylder du helbredsoplysninger

Skal du tegne livs- og sundhedsforsikringer gennem Jyske Bank, skal du afgive oplysninger om dit helbred. Jyske Bank samarbejder med Letpension om livs- og sundhedsforsikringer, og oplysningerne kan kun ses af forsikringsselskabet og ikke af banken eller din rådgiver.


Denne vejledning er til kunder, som har Jyske Netbank.
Har du endnu ikke Jyske Netbank, skal du benytte www.letportal.dk. Din rådgiver giver dig adgang.


Vigtigt: Din rådgiver må ikke hjælpe dig med at besvare spørgsmålene eller vide, hvad du svarer. Alt hvad du oplyser, forbliver mellem dig og Letpension. Din rådgiver får kun at vide, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig på baggrund af dine svar.


I Jyske Netbank vælger du ’Letpension’ under menupunktet ’Pension og forsikring’.


Klik på den grønne knap "Klik her" for at blive viderestillet til Letpensions portal Letportalen.


Angiv din kode til NemID igen.

Du får nu mulighed for at åbne Letportalen ved at klikke på den grønne knap "Du kan nu åbne Letpension i en ny fane".


Log på med Nem-ID.

Inde i Letportalen finder du 'Helbred' under menupunktet ’Din side’ øverst til højre.


Sådan svarer du på spørgsmålene om dit helbred

Det er vigtigt, at du svarer så præcist som muligt på de spørgsmål, Letpension stiller. Når du er færdig med at svare på et spørgsmål, klikker du på ”Næste” for at komme videre. Du kan også vende tilbage til et spørgsmål ved at klikke på nummeret på spørgsmålet eller ved at bruge knapperne ”Forrige” eller ”Næste”. Knappen til det spørgsmål, du er ved at besvare, er blå, og den bliver grøn, når du har besvaret spørgsmålet og går videre. Spørgsmål, du mangler at besvare, er angivet med en orange knap.

I nogle tilfælde bliver du bedt om at svare på uddybende spørgsmål om den enkelte sygdom. Det kan for eksempel være om behandling, symptomer, varighed eller lignende.

Når du har svaret på samtlige spørgsmål, klikker du på ”Næste”, og du bliver nu bedt om at tjekke din besvarelse igennem en sidste gang, inden den bliver sendt til Letpension. Er der noget, du gerne vil tilføje eller ændre, har du mulighed for at komme tilbage til besvarelsen og lave de ønskede ændringer. Derefter bliver du bedt om at give samtykke til, at Letpension må udveksle oplysninger med dit pengeinstitut om, hvilke forsikringer du kan købe.

Når du har bekræftet dine oplysninger, modtager du en bekræftelse. Du kan herefter lukke fanen, og du er klar til at holde møde med din rådgiver.


Vigtigt: Sker der ændringer i din helbredstilstand, inden du indgår en skriftlig aftale med Jyske Bank om forsikringer i Letpension, skal du straks svare på spørgsmålene om dit helbred igen. Derfor skal du i så fald kontakte din rådgiver.

Gør du ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke dækker, hvis du en dag får brug for den. Dit pengeinstitut får aldrig oplysningerne om dit helbred at se, da det er fortrolige oplysninger mellem dig, Letpension og PFA Pension. Når du har givet samtykke, klikker du igen på ”Næste”, og du skal nu bekræfte dine oplysninger.