Job i Jyske Bank-koncernen

Risikoansvarlig for Jyske Invest Fund Management

Her er et krævende og spændende job knyttet til en af Danmarks største investeringsforeninger.

At være risikoansvarlig er en helt central rolle hos Jyske Invest. Vi tager vare på mere end 90 milliarder kroner for vores 76.000 investorer. Vi ønsker desuden at løfte og videreudvikle vores risikostyring, og du kan være med fra starten, når vi tager vores nye risikostyringssystem i brug. Kan og vil du løfte ansvaret?

Jobbet: Dybde og bredde - teori og praksis - kompleksitet og klarhed

Når det handler om risikostyring, er der stærke lovkrav til investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber. 

Risikostyring er også et håndværk, som kræver markedsforståelse og indsigt i den virkelige investeringsverden – på tværs af aktivklasser og instrumenttyper.

Endelig rummer risikostyring adskillige discipliner og har derfor berøring med stort set alle aktiviteter i selskabet og foreningerne. Listen indeholder blandt andet markedsrisiko, operationel risiko og IT-sikkerhedsrisiko.

Du får blandt andet ansvaret for at gennemføre vores risikostyringsstrategi, rådgive bestyrelsen om afdelingernes risikoprofil og rapportere til direktion og bestyrelse om risici og risikogrænser.

Hvis du er den rette ansøger, så vidste du alt dette i forvejen. Og du har prøvet meget af det allerede.

Vi har ambitioner om at videreudvikle vores risikostyring og står derfor blandt andet foran at implementere nyt risikostyringssystem.

Jobbet kræver således dybde i både teori og praksis, erfaring med udvikling og implementering, kommunikationsfærdigheder, selvstændighed og gode samarbejdsevner. Den risikoansvarlige refererer til selskabets direktør og har direkte kommunikation med de relevante bestyrelser.

Selskabet – høj kvalitet i administration af kapitalforvaltning

I den samlede administration bag vores kapitalforvaltningsaktiviteter er vi ca. 25 medarbejdere, hvoraf størstedelen er ansat i investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S. Selskabet er overordnet opdelt i fire teams:

  • Portfolio Operations
  • Data Management
  • Investment Controlling
  • Accounting and Management Support 

Hertil kommer den risikoansvarlige og den complianceansvarlige.

Vi håndterer investeringer for over 76.000 investorer, som med rette forventer investeringer og administration af høj kvalitet. Lige midt i dette ”felt” ligger nu en spændende jobmulighed. Det handler om at sikre, at alle risici kan håndteres sikkert og effektivt i de foreninger, vi administrerer.

Din profil: Stærke kompetencer og erfaring indenfor risikostyring

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Du har derudover erfaring fra en lignende stilling eller anden omfattende erfaring med risikostyring i den finansielle sektor.  

Vi forventer, at du:

  • har et højt fagligt teoretisk niveau indenfor risikomodellering og –beregning og samspillet med reelle markedsrisici og investering generelt
  • har erfaring med anvendelse af risikomodeller og med risikostyring i praksis
  • har indsigt i/interesse for lovgivningen i forhold til investeringsforeninger og alternative investeringsfonde
  • er en god sparringspartner og kan kommunikere klart og målrettet på alle niveauer, herunder også på bestyrelses niveau
  • er god til at arbejde selvstændigt og levere i høj kvalitet indenfor frie arbejdsrammer
  • har evne og vilje til at tage og løfte ansvaret for vores risikostyring og den fremtidige udvikling heri
Ansøgning

Vi gennemgår ansøgningerne i uge 32 og holder jobsamtaler d. 11.-12. august.

HR Partner Tina Dejbjerg vil tage sig af din ansøgning. 

  
  
  

Jan Houmann

Jan Houmann

Managing Director
Afdeling: Jyske Invest Fund Management A/S
Telefon: 89897050
Søg jobbet