Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme

Vil du være med til at præge udviklingen af ejendomme i Østjylland sammen med et team af erfarne og kompetente kollegaer?   
Fokuseret lyst til at arbejde med ejendomme
Vi tilbyder dig et job, hvor du får medansvaret for at udvikle bankens erhvervsmæssige ejendomsengagementer i Østjylland.  
 
Du bliver tilknyttet en meget spændende kundeportefølje, og du har samtidigt en opgave i at være med til at synlig gøre os i ejendomskredse, herunder selvstændigt drive canvas.  
 
Jobbet er udadvendt i form af tæt kontakt til kunder og potentielle kunder. Med andre ord motiveres du af at skabe gode relationer og tilfredse kunder. Du er ikke alene, men bliver en del af et rigtigt stærkt hold, hvor videndeling og samarbejde er en helt naturlig del af hverdagen.
 
Succeskriterierne for jobbet er:
 • at du opfattes som tillidsskabende af dine kunder, samarbejdspartnere og netværk
 • at du er ekspert i rådgivning af ejendomskunder
 • at du er stærk kreditmæssigt funderet
 • at du ser forandringer som en muligheder at du motiveres af faglig og personlig udvikling.
Erhvervscenter Aarhus - høj faglighed med et smil og glimt i øjet
Erhvervscenter Aarhus er et af Jyske Banks fem erhvervscentre, hvilket betyder, at vi har samlet forskellige kompetencer og vi har nogle særlige ansvarsområder. Afdelingen består af 23 topmotiveret kolleger. Teamet, som du bliver tilknyttet består af syv kolleger.
 
Du vil opleve os som et team, der arbejder målrettet med bankens og erhvervscenterets strategi og målsætninger. Teamet har ansvaret for nogle af erhvervscenterets største kunder. Vi har desuden ansvaret for bankens samarbejde med almennyttige boligforeninger i hele Jylland, og det tilsvarende ansvar har vi på udbyderprojekter.
 
Vi hjælper hinanden for at nå afdelingens mål og succeskriterier, så vi i fællesskab bevarer maksimalt fokus ud mod markedspladsen.
 
Ledelsesstilen er uformel og præget af åbenhed og frihed under ansvar. Sammen med erhvervscenterets øvrige kolleger får du medindflydelse på målsætningerne i afdelingen - nu og i fremtiden. Det forudsætter, at du arbejder struktureret, udadvendt og professionelt med bankens koncepter inden for kundesegmentet nationalt erhverv.
Din profil – energi og højt humør
Vi forestiller os, at du:
 • udstråler høj faglighed og har lyst og vilje til at arbejde med opsøgende salg
 • har stor faglig viden som erhvervspartner inden for bank og/eller realkredit understøttet af relevant teoretisk ballast
 • har et stort kendskab til ejendomsmarkedet, specifikt markedet i og omkring Aarhus
 • har forståelse for transaktioner og har en naturlig interesse i markedet
 • er i stand til at bruge din sunde fornuft – også på det kreditmæssige
 • holder hovedet koldt og bevarer roen i en hverdag, hvor andre styrer vores deadlines og, hvor tingene går stærkt
 • kan arbejde selvstændigt samtidig med, at du er teamorienteret i din samarbejdsform og gerne deler din viden med kollegerne
 • viser engagement og begejstring, som en naturlig del af arbejdet og hverdagen.
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 22.10.2017. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.

Senior HR Partner Henrik Djernæs vil tage sig af din ansøgning. 
  
  
  

Søg jobbet