Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB WAL-MART 2020 II

Denne side er markedsføring for det strukturerede produkt JB WAL-MART 2020 II. Produktet er kompleks og risikomærket rødt, hvilket betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue.  JB WAL-MART 2020 II er sammensat af en obligation og optioner, og der er delvis hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald kan investor miste hele sin investering. Læs mere i afsnittet om risici i brochuren.

Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB WAL-MART 2020 II

JB WAL-MART 2020 II er baseret på aktiekursudviklingen i Wal-Mart-aktien noteret på New York Stock Exchange og giver investorer mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 3,85% pr. halve år. Samtidigt er investor beskyttet mod kurstab, hvis aktiekursen ved udløb højst er faldet 30% i forhold til startværdien.

Investeringen løber højst 3 år med mulighed for førtidsindfrielse hvert halve år, hvis Wal-Mart-aktien på en måledato er uændret eller steget i forhold til startværdien. JB WAL-MART 2020 II udstedes til kurs 100 og handles i danske kroner.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen til udløb eller indtil den bliver førtidsindfriet, da det kun er på de halvårlige måledatoer, at det afgøres om JB WAL-MART 2020 II udbetaler en kursgevinst. Dog kan der opstå situationer, hvor investor anbefales at sælge produktet før udløb.

Den betingede kursgevinst blev 12. oktober 2017 indikeret til 4,00% pr. halve år og kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen 30. oktober 2017. Hvis ikke der kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 3,85% pr. halve år på handelsdagen, vil udstedelsen blive annulleret. Se diagrammet i brochuren for de forskellige afkastmuligheder.

Du kan købe JB WAL-MART 2020 II i perioden fra 16. – 27. oktober 2017 ved at henvende dig til din investeringsrådgiver.

Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II

Wal-Mart er verdens største selskab målt på omsætning og har mere end 2,3 mio. ansatte. Wal-Mart tilbyder en lang række forskellige produkter, herunder dagligvarer, tøj, husholdningsartikler, elektronik og isenkram. Hver uge besøger over 260. mio. kunder Wal-Marts mere end 11.600 butikker. I 2016 var markedsandelen på 20,7% i USA.

Selskabet er opdelt i 3 divisioner. Wal-Mart US (62% af omsætning), Wal-Mart International (26% af omsætning) og Sam’s Club (12% af omsætning). Under Wal-Mart US hører også Walmart.com, som tilbyder mere end 1 mio. forskellige produkter online. Wal-Mart International befinder sig i 28 lande via flere datterselskaber, hvor ASDA i UK og SEIYU i Asien er blandt de største. I USA har selskabet mere end 5.300 forretninger med 4.570 under navnet Wal-Mart og 655 under Sam’s Club. Den internationale division har over 6.100 butikker.

Wal-Mart har en markedsværdi på USD 242 mia. og i 2016 omsatte selskabet for hele USD 486 mia. Det justerede nettoresultat blev på USD 13,3 mia. i 2016.

Jyske Bank har vurderet Wal-Mart-aktien egnet som aktivet bag det strukturerede produkt JB WAL-MART 2020 II. 

Jyske Bank har i vurderingen af Wal-Mart-aktien, som aktivet bag JB WAL-MART 2020 II, identificeret følgende forhold, der kan påvirke kursen på Wal-Mart-aktien i henholdsvis positiv og negativ retning. Du bør som investor tage disse forhold i betragtning før en eventuel investering i JB WAL-MART 2020 II:
 

POSITIV kurspåvirkning NEGATIV kurspåvirkning
 • Efter tre år med negativ indtjeningsvækst forventes Wal-Mart i de kommende år igen at opnå stigende indtjening. Det bør tiltrække flere investorer og muligvis en højere værdiansættelse.
 • Wal-Marts primære kundegruppe er de private forbrugere. Dermed er Wal-Marts omsætning og indtjening følsom over for ændringer i forbrugernes købelyst. Stiger f.eks. arbejdsløsheden i USA, vil forbrugerne også holde igen.
 • Wal-Marts flerårige satsning på internethandel er endnu ikke blevet en profitabel forrentning. Bedre indtjening på det forretningsområde vil være en positiv nyhed.
 • Wal-Mart har i mange år haft fokus på besparelser. Der er risiko for at flere forbrugere fravælger butikkerne såfremt indkøbsoplevelsen forringes yderligere.
 • Den amerikanske økonomi har i en længere periode været i god vækst, men forbrugerne er endnu tilbageholdende. Kan væksten omsættes til generelt stigende købelyst, vil det komme Wal-Mart til gavn.
 • Grundet Wal-Marts størrelse kan de blive negativt påvirket af lovindgreb.
 • Indtjeningen i Wal-Mart International har de seneste år udviklet sig negativt. En bedring her kan påvirke i positiv retning.
 • Presset fra Amazon – og internethandel idet hele taget – kan stige, efter Amazon har opkøbt supermarkedskæden Whole Foods. Endnu er det uklart hvad Amazon præcist vil anvende købet til.
 • Hvis Wal-Mart kan få succes med at ekspandere på nye markeder – f.eks. via opkøb. I dag henter koncernen 76% af omsætningen i USA.
 • I Europa foretrækker flere og flere kunder nærbutikker. Den samme tendens kan ramme Wal-Marts store supermarkeder.
 • Leverer Wal-Mart regnskaber med højere end ventet vækst, kan investorernes forventninger til den fremtidige vækst også stige. En periode med høje vækstrater vil typisk medføre, at markedets forventninger også øges for de kommende år.
 • En toldmur mellem USA og Mexico kan påvirke Wal-Mart. Det samme vil en kraftig devaluering af den mexicanske peso.
 • Priskrig mellem leverandørerne vil gavne Wal-Marts indtjening.
 • Øget priskonkurrence udbyderne imellem.
 
 • Skuffende regnskaber

 

Vigtig information  

Overvejer du at investere i JB WAL-MART 2020 II, opfordrer vi kraftigt til, at du først læser brochuren og gør dig bekendt med de forskellige begreber nævnt ovenfor. Desuden bør du grundigt læse prospektet og forventede slutvilkår, som alle findes nedenfor. Her kan du samtidigt læse mere om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Hvis du ønsker at læse supplementerne til prospektet kan de fås ved at henvende dig til din rådgiver. Kontakt desuden din rådgiver for sparring om, hvorvidt JB WAL-MART 2020 II er noget for dig.

Sidste frist for at investere i JB WAL-MART 2020 II er fredag den 27. oktober 2017.

Du kan finde mere materiale her: