Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB NOVO NORDISK 2020

Denne side er markedsføring for det strukturerede produkt JB NOVO NORDISK 2020. Produktet er kompleks og risikomærket rødt, hvilket betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue.  JB NOVO NORDISK 2020 er sammensat af en obligation og optioner, og der er delvis hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald kan investor miste hele sin investering. Læs mere i afsnittet om risici i brochuren.

Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB NOVO NORDISK 2020

JB NOVO NORDISK 2020 er baseret på aktiekursudviklingen i Novo Nordisk-aktien og giver investorer mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 4% pr. halve år. Samtidigt er investor beskyttet mod kurstab, hvis aktiekursen ved udløb højst er faldet 30% i forhold til startværdien.

Investeringen løber højst 3 år med mulighed for førtidsindfrielse hvert halve år, hvis Novo Nordisk-aktien på en måledato er uændret eller steget i forhold til startværdien. JB NOVO NORDISK 2020 udstedes til kurs 100 og handles i danske kroner.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen til udløb eller indtil den bliver førtidsindfriet, da det kun er på de halvårlige måledatoer, at det afgøres om JB NOVO NORDISK 2020 udbetaler en kursgevinst. Dog kan der opstå situationer, hvor investor anbefales at sælge produktet før udløb.

Den betingede kursgevinst blev 31. maj 2017 indikeret til 4,50% pr. halve år og kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen 26. juni 2017. Hvis ikke der kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 4% pr. halve år på handelsdagen, vil udstedelsen blive annulleret. Se diagrammet i brochuren for de forskellige afkastmuligheder.

Du kan købe JB NOVO NORDISK 2020 i perioden fra 12. juni – 23. juni 2017 ved at henvende dig til din investeringsrådgiver.

Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020

Novo Nordisk er det største danske medicinalselskab, og har mere end 25.000 medarbejdere på verdensplan. Novo Nordisk er blandt de førende udbydere inden for de fire forretningsområder: diabetes, hæmofili, væksthormoner og hormoner til kvinder.

Jyske Banks aktieanalyse har pr. 18 maj 2017 en ”KØB” anbefaling på den underliggende Novo Nordisk-aktie, da den nuværende værdiansættelse ses som et attraktivt indgangsniveau. 1. Kvartals regnskabet gav et løft af stemingen omkring Novo Nordisk, og analysen ser tidlige tegn på forbedringer. Læs den sidst nye aktieanbefaling under linket herunder.

Vigtig information  

Overvejer du at investere i JB NOVO NORDISK 2020, opfordrer vi kraftigt til, at du først læser brochuren og gør dig bekendt med de forskellige begreber nævnt ovenfor. Desuden bør du grundigt læse prospektet og forventede slutvilkår, som alle findes nedenfor. Her kan du samtidigt læse mere om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Hvis du ønsker at læse supplementerne til prospektet kan de fås ved at henvende dig til din rådgiver. Kontakt desuden din rådgiver for sparring om, hvorvidt JB NOVO NORDISK 2020 er noget for dig.

Sidste frist for at investere i JB NOVO NORDISK 2020 er fredag den 23. juni 2017.

Du kan finde mere materiale her: