Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB DB 2020

Denne side er markedsføring for det strukturerede produkt JB DB 2020. Produktet er kompleks og risikomærket rødt, hvilket betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue.  JB DB 2020 er sammensat af en obligation og optioner, og der er delvis hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald kan investor miste hele sin investering. Læs mere i afsnittet om risici i brochuren.

Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB DB 2020

JB DB 2020 er baseret på aktiekursudviklingen i Danske Bank-aktien og giver investorer mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 3% pr. halve år. Samtidigt er investor beskyttet mod kurstab, hvis aktiekursen ved udløb højst er faldet 30% i forhold til startværdien.

Investeringen løber højst 3 år med mulighed for førtidsindfrielse hvert halve år, hvis Danske Bank-aktien på en måledato er uændret eller steget i forhold til startværdien. JB DB 2020 udstedes til kurs 100 og handles i euro.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen til udløb eller indtil den bliver førtidsindfriet, da det kun er på de halvårlige måledatoer, at det afgøres om JB DB 2020 udbetaler en kursgevinst. Dog kan der opstå situationer, hvor investor anbefales at sælge produktet før udløb.

Den betingede kursgevinst blev 9. juni 2017 indikeret til 3,75% pr. halve år og kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen 26. juni 2017. Hvis ikke der kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 3% pr. halve år på handelsdagen, vil udstedelsen blive annulleret. Se diagrammet i brochuren for de forskellige afkastmuligheder.

Du kan købe JB DB 2020 i perioden fra 19. juni – 23. juni 2017 ved at henvende dig til din investeringsrådgiver.

Baggrunden for JB DB 2020

Danske Bank er den største bank i Danmark, og koncernen består foruden Danske Bank af Realkredit Danmark, Danica Pension samt datterselskaber uden for Danmarks grænser. Danske Bank betjener ca. 5 mio kunder i Norden og har ca. 19.000 medarbejdere.

Jyske Bank har pr. 1. maj 2017 en STÆRKT KØB anbefaling på Danske Bank, primært begrundet i at aktien handler under fair værdi, og at vi antager, at konjunkturerne i Norden forbedres langsomt, og at Danske Bank hurtigere end konkurrenterne vil forbedre indtjeningen. Læs den sidst nye aktieanbefaling under linket herunder.

Vigtig information  

Overvejer du at investere i JB DB 2020, opfordrer vi kraftigt til, at du først læser brochuren og gør dig bekendt med de forskellige begreber nævnt ovenfor. Desuden bør du grundigt læse prospektet og forventede slutvilkår, som alle findes nedenfor. Her kan du samtidigt læse mere om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Hvis du ønsker at læse supplementerne til prospektet kan de fås ved at henvende dig til din rådgiver. Kontakt desuden din rådgiver for sparring om, hvorvidt JB DB 2020 er noget for dig.

Sidste frist for at investere i JB DB 2020 er fredag den 23. juni 2017.

Du kan finde mere materiale her: