Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB BMW 2020 II

Denne side er markedsføring for det strukturerede produkt JB BMW 2020 II. Produktet er kompleks og risikomærket rødt, hvilket betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. JB BMW 2020 II er sammensat af en obligation og optioner, og der er delvis hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald kan investor miste hele sin investering. Læs mere i afsnittet om risici i brochuren.

Jyske Bank tilbyder nu det strukturerede produkt JB BMW 2020 II

JB BMW 2020 II er baseret på aktiekursudviklingen i BMW-aktien noteret på Xetra-børsen og giver investorer mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 4,25% pr. halve år. Samtidigt er investor beskyttet mod kurstab, hvis aktiekursen ved udløb højst er faldet 30% i forhold til startværdien.

Investeringen løber højst 3 år med mulighed for førtidsindfrielse hvert halve år, hvis BMW-aktien på en måledato er uændret eller steget i forhold til startværdien. JB BMW 2020 II udstedes til kurs 100 og handles i danske kroner.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder investeringen til udløb eller indtil den bliver førtidsindfriet, da det kun er på de halvårlige måledatoer, at det afgøres om JB BMW 2020 II udbetaler en kursgevinst. Dog kan der opstå situationer, hvor investor anbefales at sælge produktet før udløb.

Den betingede kursgevinst blev 12. oktober 2017 indikeret til 4,60% pr. halve år og kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen 30. oktober 2017. Hvis ikke der kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 4,25% pr. halve år på handelsdagen, vil udstedelsen blive annulleret. Se diagrammet i brochuren for de forskellige afkastmuligheder.

Du kan købe JB BMW 2020 II i perioden fra 16. – 27. oktober 2017 ved at henvende dig til din investeringsrådgiver.

Baggrunden for JB BMW 2020 II

BMW er en tysk bilproducent med hovedsæde i Bayern. Kerneområdet er produktion og salg af biler, men herudover tilbyder selskabet finansielle services og producerer motorcykler. Selskabet er blandt verdens 10 største bilproducenter og har mærker som BMW, MINI og Rolls-Royce. Sortimentet er bredt, indeholdende f.eks. sedan, SUV og sportsvogne. Ifølge Interbrand er BMW verdens 11. mest værdifulde brand (USD 42 mia.).  

Bilsalget stod i 2016 for 72% af omsætningen, finansielle services stod for 26% og salget af motorcykler for 2%. Geografisk hentes 32% af omsætningen i Europa (ekskl. Tyskland), Kina 18%, USA 17%, Tyskland 14%, Asien (ekskl. Kina) 11%, Amerika (ekskl. USA) 4% og andre markeder 4%. 

BMW har 127.700 ansatte og 30 produktionsanlæg, som er fordelt på 14 lande verden over. I 2016 omsatte BMW for EUR 94 mia. Justeret nettoresultat blev på EUR 7,7 mia. i 2016.  BMW’s markedsværdi er på EUR 55 mia.

Jyske Bank har vurderet BMW-aktien egnet som aktivet bag det strukturerede produkt JB BMW 2020 II. 

Jyske Bank har i vurderingen af BMW-aktien, som aktivet bag JB BMW 2020 II, identificeret følgende forhold, der kan påvirke kursen på BMW-aktien i henholdsvis positiv og negativ retning. Du bør som investor tage disse forhold i betragtning før en eventuel investering i JB BMW 2020 II:

POSITIV kurspåvirkning NEGATIV kurspåvirkning
 • En generelt stigende efterspørgsel efter nye biler på de vigtige markeder – f.eks. i USA, hvor salget af nye biler har været moderat aftagende i de seneste måneder – vil hjælpe BMW til øget vækst.
 • Et evt. forbud mod dieselbiler vil gøre det vanskeligt for BMW at indfri EU’s CO2 målsætning i 2020.
 • Hvis BMWs satsning på el-biler for alvor tager fart målt på både antal solgte biler og indtjening.
 • Selv uden et EU-indgreb er der risiko for, at flere og flere borger vil fravælge dieselbiler. Som modsvar vil BMW (og resten af industrien) sandsynligvis vælge at minimere NOx gasserne yderligere, hvilket vil gøre bilerne dyrere (ca. EUR 1.000).
 • I takt med at biler generelt bliver mere selvkørende, kan efterspørgslen på nye biler stige massivt. Væksten vil dog afhænge af, hvornår de enkelte lande lovliggør selvkørende biler.
 • Transformationen til el-biler kan åbne døren for nye konkurrenter (Tesla samt potentielt Google og Apple). Det kan på sigt betyde en øget konkurrence.
 • Leverer BMW gode regnskaber, som øger investorernes vækstforventninger. Aktuelt ventes en yderst beskeden indtjeningsvækst i årene 2018-2019. En flot afslutning på 2017 kan løfte indtjeningsforventninger.
 • En aftagende global efterspørgsel efter biler – f.eks. på grund af en stigende arbejdsløshed, recession, højere renter eller andre elementer, som kan reducere forbrugernes købelyst.
 • Overgår nye produktlanceringer forventningerne – særligt i de større bilklasser, hvor BMWs indtjening er størst – vil det kunne påvirke aktien positiv.
 • Kraftig stigende råvarepriser – såsom aluminium og plastik – vil medføre højere produktionsomkostninger for BMW.
 • Såfremt valutakurserne udvikler sig favorabelt. F.eks. vil en stærk USD øge BMWs omsætning målt i EUR.
 • Hvis olieprisen atter stiger til omkring USD 100 pr. tønde kan det betyde, at flere kunder vælger mindre biler frem for f.eks. SUV’er. BMW har typisk lavere indtjening på de mindre biler.
 
 • Kraftig svækkelse af USD vil reducere BMWs omsætning målt i EUR.

Vigtig information  

Overvejer du at investere i JB BMW 2020 II, opfordrer vi kraftigt til, at du først læser brochuren og gør dig bekendt med de forskellige begreber nævnt ovenfor. Desuden bør du grundigt læse prospektet og forventede slutvilkår, som alle findes nedenfor. Her kan du samtidigt læse mere om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Hvis du ønsker at læse supplementerne til prospektet kan de fås ved at henvende dig til din rådgiver. Kontakt desuden din rådgiver for sparring om, hvorvidt JB BMW 2020 II er noget for dig.

Sidste frist for at investere i JB BMW 2020 II er fredag den 27. oktober 2017.

Du kan finde mere materiale her: