Jyske Bank-koncernen - 5 kvartalers nøgletal

Se basisindtjeningen og balance i sammendrag for de seneste 5 kvartaler.

Basisresultat og periodens resultat (kr. mio.)

  3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017 4. kvartal 2016 3. kvartal 2016 2. kvartal 2016 1. kvartal 2016 4. kvartal 2015
Netto renteindtægter 1381 1.386 1.370 1.457 1.393 1.448 1.450 1.567
Netto gebyr- og provisionsindtægter 436 420 447 501 363 343 324 495
Kursreguleringer 96 97 346 232 170 169 210 112
Øvrige indtægter 29 147 60 79 48 73 57 59
Indtægter fra operationel leasing (netto) -43 -21 16 -27 21 28 22 25
Basisindtægter 1.899 2.029 2.239 2.242 1.995 2.061 2.063 2.258
Basisomkostninger 1.270 1.388 1.390 1.335 1.275 1.230 1.268 1.369
Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 629 641 849 907 720 831 795 889
Nedskrivninger på udlån mv. -194 -75 -45 -293 77 -105 172 -34
Basisresultat 823 716 894 1.200 643 936 623 923
Beholdningsindtjening 135 108 349 303 258 88 -145 152
Resultat før skat 958 824 1.243 1.503 901 1.024 478 1.075
Skat 210 185 267 301 180 215 94 238

Balance i sammendrag, ultimo (kr. mio.)

  3. kvartal 2017 2. kvartal 2017 1. kvartal 2017 4. kvartal 2016 3. kvartal 2016 2. kvartal 2016 1. kvartal 2016 4. kvartal 2015
Udlån 441.005 434.988 424.914 422.445 410.328 406.910 410.591 396.176
- heraf realkreditudlån 302.985 295.770 287.380 277.016 275.267 267.568 257.909 249.467
- heraf bankudlån 110.101 98.575 110.525 111.578 107.901 107.823 105.031 105.183
- heraf repoudlån 27.919 11.722 27.009 33.851 27.160 31.519 47.651 41.526
Indlån 154.868 157.230 155.461 154.648 152.592 147.921 143.673 144.290
Udstedte obligationer til dagsværdi 295.172 285.494 276.502 271.212 264.793 256.357 241.095 231.167
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 38.785 42.032 45.738 51.028 50.564 45.674 47.510 48.226
Efterstillede kapitalindskud 4.341 4.332 2.133 2.131 2.134 2.146 1.357 1.354
Indehavere af hybrid kernekapital 2.585 1.468 1.479 31.038 1.471 0 0 0
Aktionærernes egenkapital 31.760 31.306 31.405 31.038 30.404 30.091 29.680 30.040
Aktiver i alt 584.676 579.856 570.198 586.703 562.477 564.450 558.925 543.399