Jyske Bank-koncernen - 5 års nøgletal

Se resultatopgørelse i sammendrag, basisindtjeningen og hovedtal fra balancen for de seneste 5 år.

Resultatopgørelse i sammendrag (mio. kr.)

  2018 2017 2016 2015 2014
Netto renteindtægter 5.716 6.288 6.573 7.704 6.615
Gebyr- og provisionsindtægter (netto) 1.854 1.954 1.528 1.832 1.759
Kursreguleringer 367 786 810 26 -653
Øvrige indtægter 1.086 822 817 679 3.453
Driftsudgifter og driftsafskrivninger 5.415 6.027 5.621 5.665 5.533
Nedskrivninger på udlån m.v. 468 -179 201 1.372 2.538
Resultat før skat 3.140 4.002 3.906 3.204 3.103
Skat 640 859 790 728 14
Årets resultat 2.500 3.143 3.116 2.476 3.089
Heraf minoritetsinteressers andel 127 92 23 - 1

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)

  2018 2017 2016 2015 2014
Netto renteindtægter 5.624 5.674 5.748 5.886 5.315
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.854 1.957 1.531 1.834 1.761
Kursreguleringer -23 577 781 381 -42
Øvrige indtægter 463 207 257 239 3.074
Indtægter fra operationel leasing (netto) 81 -54 44 93 78
Basisindtægter 7.999 8.361 8.361 8.433 10.186
Basisomkostninger 4.896 5.374 5.108 5.322 5.231
Basisresultat før nedskrivning på udlån mv. 3.103 2.987 3.253 3.111 4.955
Nedskrivninger på udlån mv. 468 -453 -149 347 1.953
Basisresultat 2.635 3.440 3.402 2.764 3.002
Beholdningsindtjening 505 562 504 440 101
Resultat før skat 3.140 4.002 3.906 3.204 3.103
Skat 640 859 790 728 14
Periodens resultat 2.500 3.143 3.116 2.476 3.089

Hovedtal fra balancen (mia. kr.)

  2018 2017 2016 2015 2014
Udlån 462,8 442,7 422,4 396,2 361,8
Indlån 148,7 160,0 154,6 144,9 152,7
Udstedte obligationer til dagsværdi 324,7 302,6 271,2 231,2 208,5
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 35,0 38,9 51,0 48,2 43,4
Aktiver i alt 599,9 597,4 568,7 543,4 541,7
Aktionærernes egenkapital 31,8 32,0 31,0 30,0 27,6
Efterstillede kapitalindskud 4,3 4,3 2,1 1,4 1,4
Indehavere af hybrid kapital 2,5 2,6 1,5