Jyske Bank-koncernen - 5 års nøgletal

Se resultatopgørelse i sammendrag, basisindtjeningen og hovedtal fra balancen for de seneste 5 år.

Resultatopgørelse i sammendrag (mio. kr.)

  2017 2016 2015 2014 2013
Netto renteindtægter 6.288 6.573 7.704 6.615 5.018
Gebyr- og provisionsindtægter (netto) 1.954 1.528 1.832 1.759 1.729
Kursreguleringer 786 810 26 -653 541
Øvrige indtægter 822 817 679 3.453 951
Driftsudgifter og driftsafskrivninger 6.027 5.621 5.665 5.533 4.791
Nedskrivninger på udlån m.v. -179 201 1.372 2.538 1.147
Resultat før skat 4.002 3.906 3.204 3.103 2.301
Skat 859 790 728 14 493
Årets resultat 3.143 3.116 2.476 3.089 1.808
Heraf minoritetsinteressers andel 92 23 - 1 1

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)

  2017 2016 2015 2014 2013
Netto renteindtægter 5.674 5.748 5.886 5.315 4.438
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.957 1.531 1.834 1.761 1.731
Kursreguleringer 577 781 381 -42 410
Øvrige indtægter 207 257 239 3.074 561
Indtægter fra operationel leasing (netto) -54 44 93 78 65
Basisindtægter 8.361 8.361 8.433 10.186 7.205
Basisomkostninger 5.374 5.108 5.322 5.231 4.469
Basisresultat før nedskrivning på udlån mv. 2.987 3.253 3.111 4.955 2.736
Nedskrivninger på udlån mv. -453 -149 347 1.953 930
Basisresultat 3.440 3.402 2.764 3.002 1.806
Beholdningsindtjening 562 504 440 101 495
Resultat før skat 4.002 3.906 3.204 3.103 2.301
Skat 859 790 728 14 493
Periodens resultat 3.143 3.116 2.476 3.089 1.808

Hovedtal fra balancen (mia. kr.)

  2017 2016 2015 2014 2013
Udlån 442,7 422,4 396,2 361,8 131,4
Indlån 160,0 154,6 144,9 152,7 131,4
Udstedte obligationer til dagsværdi 302,6 271,2 231,2 208,5  
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 38,9 51,0 48,2 43,4 27,8
Aktiver i alt 597,4 568,7 543,4 541,7 262,0
Aktionærernes egenkapital 32,0 31,0 30,0 27,6 17,5
Efterstillede kapitalindskud 4,3 2,1 1,4 1,4 1,6
Indehavere af hybrid kapital 2,6 1,5