Jyske Bank-koncernen - 5 års nøgletal

Se resultatopgørelse i sammendrag, basisindtjeningen og hovedtal fra balancen for de seneste 5 år.

Resultatopgørelse i sammendrag (mio. kr.)

  2016 2015 2014 2013 2012
Netto renteindtægter 6.573 7.704 6.615 5.018 4.879
Gebyr- og provisionsindtægter (netto) 1.528 1.832 1.759 1.729 1.650
Kursreguleringer 810 26 -653 541 269
Øvrige indtægter 817 679 3.453 951 718
Driftsudgifter og driftsafskrivninger 5.621 5.665 5.533 4.791 4.825
Nedskrivninger på udlån m.v. 201 1.372 2.538 1.147 1.840
Resultat før skat 3.906 3.204 3.103 2.301 851
Skat 790 728 14 493 255
Årets resultat 3.116 2.476 3.089 1.808 596
Heraf minoritetsinteressers andel 23 0 1 1 3

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)

  2016 2015 2014 2013 2012
Netto renteindtægter 5.748 5.886 5.315 4.438 4.413
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1531 1.834 1.761 1.731 1.652
Kursreguleringer 781 381 -42 410 66
Øvrige indtægter 257 239 3.074 561 402
Indtægter fra operationel leasing (netto) 44 93 78 65 58
Basisindtægter 8.361 8.433 10.186 7.205 6.591
Basisomkostninger 5.108 5.322 5.231 4.469 4.570
Basisresultat før nedskrivning på udlån mv. 3.253 3.111 4.955 2.736 2.021
Nedskrivninger på udlån mv. -149 347 1.953 930 1.784
Basisresultat 3.402 2.764 3.002 1.806 237
Beholdningsindtjening 504 440 101 495 612
Resultat før skat 3.906 3.204 3.103 2.301 849
Skat 790 728 14 493 254
Periodens resultat 3.116 2.476 3.089 1.808 595

Hovedtal fra balancen (mio. kr.)

  2016 2015 2014 2013 2012
Udlån 422.445 396.176 361.799 131.378 118.554
Indlån 154.648 144.920 152.693 131.424 120.977
Udstedte obligationer til dagsværdi 271.212 231.167 208.539    
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 51.028 48.226 43.413 27.760 34.921
Aktiver i alt 568.703 543.399 541.679 262.004 258.247
Aktionærernes egenkapital 31.038 30.040 27.561 17.479 15.642
Efterstillede kapitalindskud 2.121 1.354 1.355 1.649 2.742
Indehavere af hybrid kapital 1.476