Koncernledelse


Koncernbestyrelsen

Koncernbestyrelsen sammensættes på følgende måde:

 • Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til koncernbestyrelsen.
 • Generalforsamlingen kan vælge op til to medlemmer til koncernbestyrelsen.
 • Der er tre medarbejdervalgte medlemmer.

Koncernbestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter koncerndirektionen, som står for den daglige ledelse.


Sven Buhrkall

Sven Buhrkall (Formand)

Konsulent
Født: 1949

Sven Buhrkall har været bestyrelsesmedlem siden 1998 og formand siden 2004. Sven Buhrkall er medlem af alle bestyrelsesudvalg, herunder formand for nomineringsudvalget.

Valgperiode udløber: 2019

Uafhængig

Sven Buhrkall var i perioden 2004-2009 formand for bankens revisionskomité samt i perioden 2009-2014 formand for bestyrelsens revisionsudvalg. Sven Buhrkall blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1989.

Sven Buhrkall har siden 1998 haft selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for bl.a. økonomi, organisationsforhold, ledelse og logistik. Sven Buhrkall var medlem af Folketinget for partiet Venstre i perioden 2001-2005. Inden da var Sven Buhrkall fra 1994 adm. direktør for EHJ Transport & Spedition A/S efter i perioden 1988-94 at have været adm. direktør for Spetra A/S og Gasa-spedition. I årene 1982-1988 var Sven Buhrkall vicedirektør i Foreningen af Danske Eksportvognmænd efter i perioden 1981-1982 at have været uddannelsesleder hos Danmarks Sparekasseforening og økonomikonsulent hos De Samvirkende Landboforeninger i årene 1980-1981. Endelig har Sven Buhrkall siden 1986 været ekstern lektor på Syddansk Universitet. Sven Buhrkall er cand. oecon. fra Aarhus Universitet (1980).

Særlige kompetencer: 

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Ekspertise inden for transport- og logistikbranchen

Til top


Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen (Næstformand)

Direktør
Født: 1959

Kurt Bligaard Pedersen blev indvalgt i Jyske Banks bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit i 2014. Kurt Bligaard Pedersen er næstformand for bestyrelsen, formand for revisionsudvalget samt medlem af nomineringsudvalget og lønudvalget.

Valgperiode udløber: 2020

Uafhængig

Kurt Bligaard Pedersen er administrerende direktør i Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

Kurt Bligaard Pedersen var i årene 2002-2012 administrerende direktør i DONG Energy A/S efter i perioden 2000-2001 at have været administrerende direktør for Falck Danmark A/S. Kurt Bligaard Pedersen var forinden i perioden 1997-2000 CFO i Københavns Kommune efter at have været chef for Økonomiafdelingen samme sted i perioden 1994-1997. Kurt Bligaard Pedersen har derudover været kontorchef i Finansministeriet i perioden 1992-1994 samt konsulent for Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe i årene 1988-1992.

Kurt Bligaard Pedersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1988.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra ledelse af større danske og internationale virksomheder, herunder offentlig virksomhed
 • Finansiel og økonomisk ekspertise, herunder regnskabsforhold

Til top


Rina Asmussen

Rina Asmussen

Partner
Født: 1959

Rina Asmussen blev indvalgt i Jyske Banks bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit i 2014. Rina Asmussen er formand for koncernrisikoudvalget og medlem af digitaliserings- og teknologiudvalget.

Valgperiode udløber: 2019

Uafhængig

Rina Asmussen er partner hos det internationale konsulentbureau, Stanton Chase International, Executive Search Consultants.  

Rina Asmussen har en 30-årig lang karriere i den danske finansielle sektor bag sig, der kulminerede med stillingen som vicedirektør i BG Bank samt sidenhen Danske Bank, Danmark i årene 2006-2011. Rina Asmussen besidder  dermed den ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen jf. Finanstilsynets krav herom. 

Rina Asmussen er cand.merc. fra CBS i 1988.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra ledelse af større finansielle virksomheder, herunder investering, risikostyring, økonomistyring samt kundebetjening og rådgivning
 • Generel ledelse, forretningsudvikling og forandringsprocesser

Til top


Philip Baruch

Philip Baruch

Advokat
Født: 1953

Philip Baruch har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og siden 2012 medlem af nomineringsudvalget.

Valgperiode udløber: 2018

Uafhængig

Philip Baruch var i perioden 2009-2012 medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Han blev endvidere formand for Jyske Banks repræsentantskab i 2012 efter i perioden 2006-2012 at have været næstformand herfor. Philip Baruch blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1993.

Philip Baruch er advokat (H) samt partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Philip Baruch beskæftiger sig primært med generel erhvervsrådgivning, herunder hovedaktionærforhold, køb og salg af virksomheder samt voldgiftssager.

Philip Baruch opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Københavns Universitet i 1978. Philip Baruch har været dommerfuldmægtig 1978-1981, ansat hos landsretssagfører Paul Kurzenberger 1981 og partner samme sted 1983. Philip Baruch var medstifter af Advokatfirmaet Thyregod & Elmer i 1989 og medstifter af Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i 1999.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Juridisk ekspertise, herunder køb og salg af virksomheder

Til top


Jens A. Borup

Jens A. Borup

Fiskeskipper
Født: 1955

Jens A. Borup har været bestyrelsesmedlem siden 2005, medlem af nomineringsudvalget siden 2012 samt medlem af koncernrisikoudvalget siden 2014.

Valgperiode udløber: 2020

Uafhængig

Jens A. Borup var i perioden 2011-2014 næstformand for bestyrelsen samt medlem af bestyrelsens lønudvalg. Der forinden var Jens A. Borup i perioden 2009-2011 medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Jens A. Borup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Jens A. Borup er fiskerskipper og har haft egen kutter siden 1980.

Jens A. Borup har gennem årene haft adskillige fiskerirelaterede tillidshverv som bestyrelsesmedlem i Skagen Fiskeriforening, Skagen Producentorganisation og Skagen Skipperforening og har i en periode siddet i Skagen Byråd.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Ekspertise inden for fiskeri og øvrige primære erhverv

Til top


Keld Norup

Keld Norup

Advokat
Født: 1953

Keld Norup har været bestyrelsesmedlem siden 2007 og siden 2010 medlem af revisionsudvalget.

Valgperiode udløber: 2019

Uafhængig

Keld Norup var i perioden 2013-2014 medlem af bestyrelsens nomineringsudvalg. Endvidere blev Keld Norup næstformand for Jyske Banks repræsentantskab i 2014. Keld Norup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Keld Norup er advokat (H) og har været administrerende partner hos advokatfirmaet SKOV Advokater Advokataktieselskab i perioden 1. januar 1993 til 1. oktober 2011, og har fra 1. oktober 2011 været formand for advokatselskabets bestyrelse. Keld Norup beskæftiger sig primært med bestyrelsesarbejde, erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelse. Keld Norup opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Aarhus Universitet i 1981. Keld Norup blev ansat hos det daværende Bent Skov Partnere i 1980 og har været partner samme sted siden 1983.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Juridisk ekspertise, herunder særligt erhvervs- og selskabsret, rådgivning/styring/finansiering af transaktioner inden for køb og salg af virksomheder samt rådgivning vedrørende køb/salg/projektering af erhvervs- og beboelsesejendomme

Til top


Christina Lykke Munk

Christina Lykke Munk (Medarbejderrepræsentant)

Forvaltningsrådgiver
Født: 1978

Christina Lykke Munk har været medarbejdervalgt medlem siden 2016.

Valgperiode udløber: 2018

Christina Lykke Munk har været ansat i sektoren siden 1998 og i Jyske Bank siden 2005. Christina har en bankfaglig uddannelse bag sig og har siden 2005 varetaget flere forskellige funktioner i Jyske Bank.

Til top


Haggai Kunisch

Haggai Kunisch (Medarbejderrepræsentant)

Formand, Jyske Bank Kreds
Født: 1951

Haggai Kunisch har været medarbejdervalgt medlem siden 2002 og er medlem af koncernrisikoudvalget, lønudvalget og digitaliserings- og teknologiudvalget.

Valgperiode udløber: 2018

Haggai Kunisch var i perioden 2009-2012 tillige medlem af bestyrelsens revisionsudvalg.

Haggai Kunisch er formand for Jyske Bank Kreds. Haggai Kunisch afsluttede i 1986 uddannelsen som EDB-assistent og har siden 1989 varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank Koncernen.

Til top


Marianne Lillevang

Marianne Lillevang (Medarbejderrepræsentant)

Næstformand, Jyske Bank Kreds
Født: 1965

Marianne Lillevang har været medarbejdervalgt medlem siden 2006 og siden 2012 tillige medlem af revisionsudvalget.

Valgperiode udløber: 2018

Marianne Lillevang er næstformand for Jyske Bank Kreds. Marianne Lillevang afsluttede sin bankassistentuddannelse i 1987 og har siden varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank.

Til top


Koncerndirektionen

Anders Dam

Anders Dam

Ordførende direktør
Født: 1956

Anders Dam har været bankdirektør siden 1995 og ordførende direktør siden 1997 med Økonomi og Risikostyring, Kommunikation og Marketing samt Juridisk som ansvarsområde.

Anders Dam er derudover bestyrelsesmedlem i FinansDanmark, FR I af 16. september 2015 A/S, Foreningen Bankdata F.m.b.a. (næstformand), Jyske Banks Almennyttige Fond (formand), Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab A/S (formand) og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Inden sin udnævnelse til bankdirektør var Anders Dam i perioden 1992-1995 direktør i Stibo Datagrafikgruppen. Der forinden var Anders Dam underdirektør i Jyske Bank, Udviklings- og Planlægningsområde i perioden 1990-1992 efter at have været Jyske Banks cheføkonom i perioden 1987-1990. Anders Dam havde indtil da været ansat fra 1982-1987 i Håndværksrådet, heraf de sidste to år som cheføkonom. Anders Dam afsluttede sin kandidatuddannelse som cand. oecon. i 1981 ved Aarhus Universitet.

Til top


Leif Flemming Larsen

Leif Flemming Larsen

Bankdirektør
Født: 1952

 

Leif F. Larsen har været bankdirektør siden 1996 med Forretningssupport som ansvarsområde (HR, Forretningskoncepter/IT og Ejendomme).

Leif F. Larsen er derudover bestyrelsesformand i JN Data A/S, Gl. Skovridergaard A/S, Sundbyvesterhus A/S, Jyske Banks Medarbejderfonds Holdingselskab A/S, Jyske Banks Medarbejderfond, og Commichaus Legat samt bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Uddannelsescenter og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Inden sin udnævnelse til bankdirektør var Leif F. Larsen i perioden 1990-1996 vicedirektør med ansvar for Jyske Banks IT-område, bygninger, organisation og indkøb. I perioden 1987-1990 var Leif F. Larsen direktør i Jyske Banks daværende datterselskab Silkeborg Datacentral og underdirektør med ansvar for IT. 

Leif F. Larsen er oprindelig bankuddannet - han startede som bankelev i Vendelbobanken i 1970. I 1973 blev han assistent i Organisationsafdelingen i samme bank og fra 1977-1983 Organisations- og Personalechef. Efter fusion mellem Vendelbobanken og Jyske Bank i 1983 blev Leif F. Larsen Organisationschef i Region Nord og dernæst Edb-chef i Jyske Bank fra 1983-1987. Udover sin bankuddannelse har Leif F. Larsen en HD i Regnskabsvæsen.

Til top


Niels Erik Jakobsen

Niels Erik Jakobsen

Bankdirektør
Født: 1958

 

Niels Erik Jakobsen har været bankdirektør siden 2009 med Capital Markets og Jyske Finans som ansvarsområde.

Niels Erik Jakobsen er derudover bestyrelsesformand i Jyske Finans A/S. Desuden er han bestyrelsesmedlem i BRFkredit A/S, BI Holding A/S, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Letpension A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Op til sin udnævnelse til bankdirektør var Niels Erik Jakobsen i perioden 2007-2009 direktør for Finans, Økonomi og Risikostyring og havde inden da været tilknyttet bankens Finansområde siden 1993 – som afdelingsdirektør fra 1994 og områdedirektør fra 1999. Niels Erik Jakobsen blev ansat i Jyske Bank i 1987 som analytiker i bankens Økonomiske Afdeling. I perioden 1986-1987 var Niels Erik Jakobsen ansat i Regionalbankernes Sekretariat som økonom.

Niels Erik Jakobsen afsluttede sin kandidatuddannelse som cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1987 og blev udlært i Skive Sparekasse i 1980.

Til top


Per Skovhus

Per Skovhus

Bankdirektør
Født: 1959

 

Per Skovhus har været bankdirektør siden 2013 med det indenlandske afdelingsnet og Kredit som ansvarsområde.

Per Skovhus er derudover bestyrelsesmedlem i BRFkredit A/S (næstformand), Jyske Finans A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Cand.jur. Per Skovhus var gennem 33 år frem til juli 2012 ansat i Danske Bank, heraf de sidste 6 år som medlem af Danske Banks direktion. Per Skovhus har i den forbindelse varetaget forskellige ledelses- og tillidshverv – herunder været bestyrelsesmedlem i Realkredit Danmark, Danmarks Skibskredit A/S og Finansrådet.

Til top


Peter Schleidt

Peter Schleidt

Bankdirektør
Født: 1964

 

Peter Schleidt har været bankdirektør siden 2017 med Forretningskoncepter/IT og Forretningsservice som ansvarsområde.

Peter Schleidt var i perioden 2013-2017 koncerndirektør, COO i TDC. Forinden var Peter Schleidt i perioden 1989-2013 ansat i Danske Bank og fungerede fra 2003 til 2013 som CIO og executive vice president samme sted.

Peter Schleidt er uddannet civilingeniør og HD i organisation.

Til top