Per Skovhus

Kurt Bligaard Pedersen

Bankdirektør
Cand.jur.
Født 1959


Overblik

Per Skovhus har været bankdirektør siden 2013. Har direktionsansvaret for Kredit, Erhverv og Private Banking.

Ledelseshverv i andre virksomheder

Per Skovhus er derudover bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s) (næstformand), Jyske Finans A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Erhvervskarriere

Cand.jur. Per Skovhus var gennem 33 år frem til juli 2012 ansat i Danske Bank, heraf de sidste 6 år som medlem af Danske Banks direktion. Per Skovhus har i den forbindelse varetaget forskellige ledelses- og tillidshverv – herunder været bestyrelsesmedlem i Realkredit Danmark, Danmarks Skibskredit A/S og Finansrådet.

Uddannelse

Cand.jur.