Johnny Christensen

Johnny Christensen

Medarbejdervalgt siden 2018

Næstformand, Jyske Bank Kreds

Bankfaglig uddannelse kombineret med akademifag i organisation, coaching og ledelse

Født 1962


Valgt til bestyrelsen

Johnny Christensen har været medarbejdervalgt medlem siden 2018.

Nuværende valgperiode udløber

2026

Uafhængig

Nej - medarbejdervalgt

Udvalgsposter

Revisionsudvalget

Aktier i Jyske Bank ultimo 2021

825


Erhvervskarriere

2018- Næstformand i Finansforbundet Jyske Bank Kreds
2010-2018 Områdetillidsmand for det nordjyske område
2006-2018 Bestyrelsesmedlem i Finansforbundet Jyske Bank Kreds
2002-2010 Privatrådgiver, Hirtshals

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2021

Ingen

Særlige kompetencer

Organisation/HR