Udvalgte CSR-projekter 1999-2015

PÅ TVÆRS™ – boligsociale løft til lokalsamfundet

I perioden 1999-2013 har BRFkredit taget initiativ til en række boligsociale projekter under overskriften PÅ TVÆRS™. Formålet med projekterne var at forbedre vilkårene i almene boligområder ved at bidrage med erfaringer, idéer og ressourcer og samtidig involvere lokale kræfter.  

Projekterne opstod på baggrund af et behov i et lokalområde og var med til at sætte en positiv proces i gang i tæt samarbejde med beboere, boligorganisationer, erhvervsliv, offentlige myndigheder og foreninger. Det kunne f.eks. være etablering af et aktivitetshus, en skaterbane eller et mentornetværk, der kunne styrke fællesskabet.
 

Arbejdsmodellen

Omdrejningspunktet for et PÅ TVÆRS™-projekt var et eller flere almene boligområder med sociale udfordringer. Arbejdsprocessen krævede opbakning fra kommunen, boligselskabet, beboerne, frivillige kræfter og det lokale erhvervsliv. Med et forpligtende samarbejde var det muligt at skabe en følelse af ansvar for hele byens trivsel – også for de områder, hvor der var begyndende problemer med kriminalitet - en tendens, der kunne medføre, at et boligområde fik et dårligt image i lokalbefolkningen. Dermed var en selvforstærkende og trist spiral sat i sving til skade for hele byen, beboerne og erhvervslivet – ofte med store udgifter til følge. Ambitionen med PÅ TVÆRS™-projekterne var netop at påvirke denne negative spiral i en positiv retning ved at inddrage flest mulige i projekterne – også gerne ressourcer uden for boligområderne – mennesker, foreninger og andre, der havde tid, idéer og overskud.

Det var samtidig afgørende for projektets succes, at der via boligselskabet eller kommunen var tilknyttet mindst én ressourceperson i boligområdet – eksempelvis en beboerrådgiver – der havde til opgave at videreføre arbejdet og støtte de initiativer, der undervejs i processen dukkede op.

Arbejdsprocessen i korte træk:

 1. Indledende kontakt og afdækning af behovet i lokalområdet
 2. Organisering af en styregruppe med repræsentanter fra boligselskab/beboerrådgiver, BRFkredit og evt. kommunen. Evt. udvides gruppen efterhånden.
 3. Fastlægge initiativer for at styrke trivslen i området – og afdække hvilke ressource, det kræver
 4. En længere proces, hvor beboerne samles for at udrede ønsker, behov og ressourcer
 5. Projektet tager form og nye samarbejdsrelationer bliver indgået f.eks. med lokale virksomheder
 6. Budget og finansiering via fonde, virksomheder, kommune mv.
 7. Eksekvering og inddragelse af beboere
 8. Afslutning/fejring og plan for fremtidig vedligeholdelse og forankring
 9. Utraditionelle partnerskaber skabte resultater

PÅ TVÆRS™ har vist, at der er store gevinster ved at udvide grænserne for et projektsamarbejde og indgå utraditionelle partnerskaber, der kan styrke fællesskabet i lokalområdet. Synergieffekten og oplevelsen af at være en del af en succeshistorie skabte et bredt funderet og et kreativt resultat, der var større end summen af de enkeltes indsatser. Der blev skabt nogle innovative og forankrede resultater, som kunne give beboerne en fælles følelse af ansvar for lokalområdets trivsel. Et fundament, som der kunne bygges videre på, når projektet var færdigt.

For at skabe et godt resultat med et PÅ TVÆRS™ projekt, krævede det følgende:

 • Involvering af mange aktører, erhvervsliv, foreninger kommune, boligselvskab mv.
 • Alle involverede får lejlighed til at præge processen
 • Projektet udvikles i tæt samarbejde med lokale kræfter
 • God information om projektet i lokalområdet - fra start til slut
 • Grundigt forarbejde og afdækning af behov i lokalområdet
 • Lokal virksomheders medfinansiering
 • Boligselskaber, der fungerer som praktisk koordinator/ bygherre og økonomisk ansvarlig

 

PÅ TVÆRS™ Projekter – et udvalg

En dreng med sin hund og sin cykel i en parkNyt samlingssted i Lejerbo (Haslev 2002-2003)

En række tomme kælderlokaler under Lejerbos almene bebyggelse, Frøgården i Haslev, blev i 2002 på BRFkredits initiativ og med hjælp fra byens erhvervsliv, kommune, foreninger, Lejerbo og beboerne selv omdannet til et fast samlingssted med netcafé og andre aktiviteter.

MentorNet for nydanske kvinder (Kolding 2007-2009)

BRFkredit var gennem PÅ TVÆRS™-projektet aktiv i Kolding-området. Det startede med indretning af nyrenoverede lejligheder i Fjordparken i tæt samarbejde med Kolding Designskole. Gennem det øgede kendskab til lokalområdet oplevede BRFkredit et stort behov for at få flere nydanske kvinder fra området ud på arbejdsmarkedet. Derfor blev det toårige MentorNet Kolding oprettet i samarbejde med Lejerbo Kolding med støtte fra Integrationsministeriet.

Mountainbikes som integration (Albertslund 2006-2008)

BRFkredit indkøbte 10 cykler og cykeltøj til et mountainbikeprojekt i Vridsløselille Andelsboligforening i Albertslund Syd. Formålet med projektet var at motivere og integrere drenge med anden etnisk baggrund end dansk i cykelsporten og foreningslivet generelt. Der blev trænet to gange om ugen og suppleret med support og støtte fra cykelklubmedlemmer, frivillige cykelentusiaster i boligområdet, lektieklubmedarbejderen og beboerrådgiveren.

To mænd i gang med et projektProjekt ’Flere praktikpladser’ (2011)

BRFkredit samarbejdede med boligorganisationerne, tekniske skoler, Dansk Byggeri, Boligorganisationernes Landsforening og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om udvikling af metoder, der kunne få flere unge i lære inden for byggebranchen. Resultatet blev 34 praktikpladser og en udvikling af et Code of Conduct til brug for byggevirksomheder og boligorganisationer med det mål at skabe flere praktikpladser til unge ved opstart af nye bygge- eller renoveringstiltag.

Tre projekter for sammenholdet (Roskilde 1999-2001)

Ønsket var at skabe sammenhold i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken og vise resten af Roskilde, at det er et godt sted at bo og opholde sig. Der blev gennemført tre projekter:
Søndags Cafe: En gruppe frivillige ældre kvinder fra Roskilde etablerede »Søndags Caféen«, som i øvrigt blev støtte af lokale bagere og et supermarked.
Sibirien: Omdannelse af en græsmark i boligområdet til skaterbane, legeplads, fodboldbane og rekreative områder.
Nye Muligheder: Projektets formål var at give en ekstra hånd til unge i Roskilde, som har svært ved at komme i uddannelse, få en læreplads eller et job. Det gode samarbejde med erhvervslivet i Roskilde og omegn blev udnyttet til at finde job og lærepladser til de unge.

Frontfigurerne for "musik fra ghettoen"Musik fra ghettoen (2008)

BRFkredit var i 2008 sammen med repræsentanter fra Urbanplanen, Tingbjerg Områdesekretariat og We Love Musik involveret i udgivelsen af cd'en Ghetto Gourmet, Når blokken kalder, hvor unge rappere fra Urbanplanen, Nørrebro, Frederiksberg, Tingbjerg og Gellerupparken havde skrevet tekster og musik om deres eget liv. Et liv, der indeholder mange flere nuancer end mediernes daglige dækning viser.

Projektet gik ud på at give unge fra udsatte boligområder en mulighed for at få udgivet deres musik på en professionel cd og få afholdt nogle koncerter i lokalområderne.

Fra nedslidt kælder til funktionelt aktivitetshus (Nykøbing Falster 2000-2002)

Projektet tog udgangspunkt i et stort område med almene boliger og et par tusinde mennesker i Lindholmkvarteret uden for byens centrum. Sammen med lokale virksomheder, beboere og Industri- og Håndværkskolen var BRFkredit med til at omdanne en nedslidt kælder til et flot og funktionelt aktivitetshus. Hjælpen til at skabe et velfungerende hus med plads til alle er kommet ad mange kanaler. Blandt andet samlede BRFkredits medarbejdere legetøj til legerummet i Aktivitetshuset.

To grinende kvinderUdviklingshæmmede gør rent i BRFkredit (fra 2005)

I 2005 indledte BRFkredit et samarbejde med Job- og Aktivitetscentret Sandtoften om rengøringen i BRFkredit. Sandtoften er et tilbud til voksne udviklingshæmmede og drives af Gentofte Kommune. Med samarbejdet går BRFkredit i spidsen for at give personer med en lille arbejdsevne mulighed for at opleve en meningsfuld hverdag, et kollegialt fællesskab og for at udføre et nyttigt og værdsat arbejde.

Udsatte tilbage på arbejdsmarkedet (Gentofte og Lyngby-Taarbæk)

BRFkredit deltog aktivt i projektet "Det Professionelle Partnerskab", der undersøger, hvordan virksomhederne og jobcentrene kan udvide deres samarbejde. Målet var at afprøve forskellige modeller for, hvordan udsatte grupper på offentlig forsørgelse igennem praktik eller arbejdsprøvning i private virksomheder kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. BRFkredit havde fra 2014 tilknyttet sin egen socialfaglige mentor, der kunne vejlede og supervisere praktikanter fra Gentofte og Lyngby-Taarbæk Jobcenter. Projektet løb frem til marts 2015. Ca. 200 kontanthjælpsmodtagere, syv jobcentre og virksomhederne Falck, Tryg, Danfoss og BRFkredit deltog i projektet.

En biavler i færd med at indsamle honningHonning fra Vollsmose (2011-2013)

Projektet blev startet af BRFkredit i samarbejde med sekretariatet Vollsmose 2020 og De Fynske Bivenner. En gruppe mænd ville - ved at lave deres egen honning - vise, at området havde andet at byde på end et blakket image. Fra februar 2012 gik de i gang med at arbejde med biavl og honning som et alternativ til det Vollsmose, der ofte associeres med brændende biler og beton. I august blev der høstet. Og i september 2012 overrakte minister for by, bolig og landdistrikter diplomer til projektets deltagere som bevis på, at de kunne kalde sig biavlere.

It-kompetencer og internet (Horsens 2007-2013)

Sønderbrogruppen i Horsens har i samarbejde med BRFkredit, Microsoft og Stofa Net taget et initiativ til at give beboere i Sønderbro it-kompetencer og adgang til internettet. Hensigten er, at de grupper i samfundet, som endnu ikke er "digitaliserede", skal have mulighed for at blive det. Siden projektets start i 2007 har BRFkredit doneret 100 computere, hvilket har bidraget til et markant it-løft i kvarteret. Flere internationale forskere vil følge projektet i den 5-årige periode, som det er hensigten, projektperioden skal vare.

En pige, der grinerDet Blå Punkt (2013)

Det Blå Punkt var titlen på et tværgående partnerskab mellem BRFkredit og en række aktører om at give unge fra et udsat boligområde et sted at være i fritiden. Det Blå Punkt var et hus tænkt som et mødested, hvor unge selv var med til at bestemme rammerne. Det blev bygget af bæredygtige genbrugsmaterialer og med solceller på taget. De unge, der hjalp med at bygge Det Blå Punkt under Aarhus Festuge, var elever fra Søndervangskolen, Bakkegaardsskolen og Tilst skole. Udover BRFkredit var følgende partnere involveret: Enemærke og Petersen, Arkitektskolen i Aarhus, Børnekulturhuset og Aarhus Festuge. Det Blå Punkt - Et helt hus på fem dage

Fritidsjob til unge (Køge 2008-2009)

Søparken i Køge startede i sommeren 2008 et projekt, hvor i alt 17 unge fik et job i 3 uger i forbindelse med renoveringen af bebyggelsen. De unge arbejdede 30 timer om ugen til overenskomstmæssig løn. Projektet var en stor succes. Da sommeren var forbi, og de unge var tilbage på skolebænken, ville de som alle andre unge gerne have et fritidsjob. Det forsøgte BRFkredit i samarbejde med beboerrådgiver Helle Hyltoft at hjælpe drengene med.

To små piger, der legerNye tiltag i boligforening (Brønderslev 2007-2010)

BRFkredit stod for en imageundersøgelse med studerende fra Aalborg Universitet, design af et nyt logo til Boligforeningen P.M. og indretning af lejligheder med spændende idéer. Desuden var BRFkredit involveret i udviklingen af multifunktionelt beboerhus i samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet.

Computerdonation til sociale projekter (fra 2004)

BRFkredit har fra 2004-2014 doneret næsten 1000 af virksomhedens brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og it-projekter 85 steder fordelt over hele Danmark. BRFkredit leverede computerne og IT-Recycling klargjorde gratis disse til nye brugere med billig software fra Microsoft. IT-Recycling var et særligt tilrettelagt projekt i Ballerup kommune, som unge ledige en mulighed for at forsørge sig selv gennem en opkvalificering af både faglige og personlige kompetencer. Projektet foregår nu i regi af Jyske Bank-koncernen.

MurMal projektetMurMal - Imageløft og praktikpladser (fra 2010)

Gennem farver, motiver, kunst og maling har det vist sig, at kunst på byens store facader giver god oplevelse af tryghed. Desuden viser erfaringen, at des mere beboere og lokalsamfundet involveres i processen, des større ejerskab får de både til maleriet og deres eget boligområde.

Derfor har BRFkredit sammen med en række partnere engageret sig i MurMal siden 2010. Målet er imageløft, øget tryghed og nærhed i byen. MurMal-projektet er fortsat i regi af Jyske Bank-koncernen.

Udsatte laver byhonning (2010-2015)

Den socialøkonomiske virksomhed Bybi startede i 2010. Konceptet var enkelt og bestod i at danne makkerpar mellem udsatte borgere og byens trængte bier. Sammen skulle de lave byhonning og skabe en bedre tilværelse for hjemløse og andre udsatte. Honningen blev sat til salg, og overskuddet gik tilbage til Bybi, som kunne lave flere bistader og få flere af byens udsatte borgere op til en meningsfyldt hverdag. Som en nystartet virksomhed var der behov for knowhow omkring opbygning af organisationen og skarp kommunikation. Med BRFkredits erfaring med og viden om socialøkonomiske virksomheder indgik de to virksomheder et partnerskab i 2011. Der skulle opbygges en organisation, laves kommunikation og sparres om nye forretningsidéer.

Storbylandsbyen (2013-2015)Storlandsbyen

På Marienlystvangen nær Skejby Sygehus, har Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS), startet projektet Storbylandsbyen, hvis idé kort fortalt går ud på, at 20 socialt udsatte/hjemløse og 20 "almindelige" almene beboere bor dør om dør. Jyske Bank har sammen med OAK-foundation støttet et projekt, hvor beboerne i fællesskab har udsmykket og beplantet fællesområder og derigennem styrket fællesskabet.