Koncernens historie med CSR

Jyske Bank har, siden overtagelse BRFkredit, sammenflettet to virksomheder med hver deres historie, for at finde et fælles udgangspunkt for at arbejde med CSR.

Alle virksomheder har deres egen historie og værdier, der danner grundlag for forretningsgangen og hverdagen i virksomheden. Udfordringen med at samarbejde om sådanne historier og værdier, er selvfølgelig også tilfældet hos Jyske Bank og BRFkredit. Men heldigvis er der langt mere, der binder værdierne sammen, end der skiller dem. Derfor blev opgaven om at finde et fælles CSR-grundlag en spændende og sjov opgave. For det vigtigste var til stede: Vilje hos ledelsen, medarbejderne og interessenterne til at arbejde ansvarligt.

BRFkredit – en lang og succesfuld CSR historie

Allerede i 70’erne blev telefonerne i BRFkredit taget af blinde og svagtseende. Så længe inden det blev en trend, tog virksomheden et socialt ansvar. Men det var først i slutningen af 90’erne, at BRFkredit begyndte at arbejde strategisk med CSR i en større samfundsmæssig kontekst. Som en god ven af huset ville BRFkredit rette sit fokus mod ”Huset”, både erhvervslivets huse som de almene boligselskaber, for at forbedre trivslen for borgeren/beboerne. Visionen er, at skabe lokale partnerskaber, for gennem dem at kunne forbedre områdernes image og trivsel. Siden starten i 1999 er det blevet det utallige projekter over alt i Danmark, hvor succesen er blevet fulgt op af nye indsatser, men alle med det samme fokus: at forskønne boligområder og forbedre trivslen for beboerne.

BRFkredit tog fra 1999 til 2013 initiativ til en række boligsociale projekter under overskriften PÅ TVÆRS™, der skulle forbedre vilkårene i almene boligområder ved at bidrage med erfaringer, ideer og ressourcer og involvere lokale kræfter. 

Jyske Bank

Jyske Bank har også arbejdet med CSR gennem flere år. Først og fremmest ved at tilstræbe sig det at drive en ansvarlig forretning. Men Jyske Bank har også involveret sig i mange sociale projekter, dette kan ses i at Jyske Bank siden 2004, har været hovedsponsor for Sportscar Event, der hvert år samler penge ind til Børnecancerfonden. På det lokale plan har Jyske Bank ydet en indsats med fokus på ansvarlighed gennem de enkelte afdelinger, hvor et samarbejde med lokale foreninger har været med til at styrke den generelle trivsel i lokalområdet. Endelig har Jyske Bank arbejdet med en almennyttig fond der har styrket bankens sociale profil.