Hvordan får jeg overblik over mit forbrug i net- og mobilbanken?

Tryk på punktet "Forbrug" eller "Forbrugsoverblik" i menuen for at få det fulde overblik over dit forbrug.

I tvivl om du bruger den nye eller den gamle netbank? Sådan tjekker du det

Sådan gør du i mobilbanken og den nye netbank

  1. Log ind på sædvanlig vis (vejledning)
  2. Vælg "Forbrug" i menuen
  3. Tryk på "Start dit forbrug"
  4. Tryk på "Giv samtykke"
  5. Tryk på "1 konto valgt"
  6. Tilpas nu hvilken/hvilke konti, der kategoriseres. Afslut ved at trykke på "Gem"
  7. Afslut ved at trykke på "Fortsæt"

Du har nu aktiveret forbrugsoverblikket.

Sådan gør du i den gamle netbank

  1. Log på Jyske Netbank med MitID (vejledning)
  2. Vælg ”Konti og budget” i menuen
  3. Tryk på ”Forbrugsoverblik”

Under forbrugsoverblikket vil du fx kunne se, hvor meget du bruger på tandlæge på et år, hvor meget du bruger på dagligvarer på en måned, eller hvor meget du har brugt på sko og tøj de seneste seks måneder.

Vælg de konti og posteringer, du vil se i forbrugsoverblikket

I kontovælgeren kan du til- og fravælge konti. Du bestemmer selv, om du vil se forbruget for en enkelt konto eller for en gruppe af konti. Konti, du kun har fuldmagt til at se bevægelser på, kan dog ikke tilvælges i forbrugsoverblikket. Du kan heller ikke tilvælge valutakonti.

Skærmbillede af forbrugsoverblik i netbanken