Hvordan opretter jeg et nyt budget i net- og mobilbanken?

Budgetberegner er en feature der kan give dig et overblik over dine indtægter og udgifter på månedsbasis eller samlet for de næste 12 måneder. Opret en budgetberegning via menuen i mobilbanken eller den nye netbank.

I tvivl om du bruger den nye eller den gamle netbank? Sådan ser du forskel

Sådan gør du i mobilbanken og den nye netbank

 1. Log ind på sædvanlig vis (se vejledning)
 2. Åbn menuen og vælg ”Budgetberegner”
 3. Vælg knappen ”Opret budgetberegning”
 4. Læs teksten og giv samtykke.
 5. Navngiv Budgetberegneren – fx Budget
 6. Vælg den eller de konti, der skal med i beregningen. Vælg ”Beregn”
  Obs – det er endnu ikke muligt at ændre, hvilke konti der indgår i budgettet, efter oprettelsen. Ønsker du at ændre valget, er du derfor nødt til at slette gamle budget (se vejledning) og oprette et nyt.
 7. Du får nu vist dit budget med de forventede indtægter og udgifter de næste 12 måneder. 

Overblik over budgettet

Vælg visningsperiode: Ønsker du at se budgettet på månedsbasis i stedet for samlet for de næste 12 måneder, kan du skifte til en specifik måned under "Vælg visningsperiode”. 

Forventet balance Tallet øverst viser det samlede resultatet af forskellen mellem indtægter og udgifter for den valgte visningsperioden.

Forventet indtægt: Den grønne søjle viser den forventede indtægt for den valgte visningsperioden.

Forventet udgift: Den røde søjle viser de forventede udgifter for den valgte visningsperioden.

Kategorier: Udgangspunktet for budgetberegningen er dine kontoposteringer - hver postering får en kategori, som anvendes til at opstille en budgetberegning. Følg denne vejledning for at redigere kategorier.

Detaljevisning af indtægter eller udgifter: Trykker du på en indtægts- eller udgiftskategori (fx indtægter, fritid, transport eller bolig) i oversigten, får du en side med de underkategorier, der findes i den pågældende kategori samt den gennemsnitlige indtægt eller udgift månedligt. Herunder kan du trykke på en søjle for en konkret måned og få overblik over den pågældende måneds indtægter eller udgifter i forhold til underkategorierne.

Manuel opdatering af beløb: Du kan selv ændre månedlige beløb i stedet for at følge automatikken. Følg vejledningen for at ændre til manuel opdatering.


Sådan gør du i den gamle netbank

 1. Log på Jyske Netbank (vejledning).
 2. Tryk på menupunktet ”Konti og budget” og derefter ”Budget”.
 3. Giv eventuelt samtykke, hvis du bliver bedt om det.
 4. Tryk på ”Opret budget”.
 5. Giv dit nye budget et navn i det øverste felt.
 6. Angiv budgettets starttidspunkt.
 7. Vælg konto og tryk på ”Tilknyt konto”. Du kan også tilknytte flere konti til budgettet.
 8. Tryk på ”Næste”.
 9. Fjern fluebenet ud for de betalingsaftaler, der IKKE skal indgå i budgettet.
 10. Placer de tilbageværende betalingsaftaler i de korrekte grupper.

Skærmbillede, der viser hvordan man grupperer betalingsaftaler

 1. Tryk på ”Næste”.
 2. Tilføj dine øvrige betalinger ved at krydse dem af, hvis du ønsker dem i dit budget.
 3. Tryk på ”Næste”.
 4. Tjek de enkelte budgetposter mht. beløb og hvor tit, de skal betales. Du kan rette en budgetpost ved at trykke på den. Her kan du fx vælge ”Et variabelt beløb” og derved få vist alle månederne, så du kan indtaste forskellige beløb for hver måned.

Skærmbillede, der viser valget mellem et fast beløb og et variabelt beløb

 1. Tilføj flere budgetposter efter behov med knappen ”Opret budgetpost”.