Hvordan skifter jeg fond i Jyske MånedsInvestering?

Du kan ændre den valgte fond i din månedsinvestering via investeringsområdet i din net- og mobilbank. Vælg din månedsinvestering under "Depoter".

Sådan gør du:

  1. Log ind på sædvanlig vis (vis vejledning).
  2. Åbn menuen og vælg "Investering".
  3. Tryk nu på din månedsinvestering under "depoter".
  4. Tryk på boksen "Ønsker du at lave ændringer?".
  5. Tryk på knappen "Skift fond" i boksen.
  6. Vælg nu, hvilken fond du ønsker at investere i, ved at trykke på én af de tre søjler. Hver søjle illustrerer en fond. Når du har valgt én af fondene, bliver du præsenteret for en beskrivelse af fonden. Vælg "Næste".
  7. Bekræft dine valg og tryk "Godkend".
  8. Fonden er nu skiftet. Vælg "OK".

Læs mere om Jyske MånedsInvestering