Havkatten byder Handelsbanken velkommen

Vi glæder os meget til at byde Handelsbanken Danmarks kunder og medarbejdere velkommen,” siger Lars Stensgaard Mørch, direktør, Forretningsstrategi i Jyske Bank.

Når to stærke banker bliver til én, giver det nemlig nye muligheder for at udvikle det samlede tilbud til både privat- og erhvervskunder — fortsat med fokus på kompetent og personlige rådgivning, lokal beslutningskraft, konkurrencedygtige produkter og digitale løsninger og adgang til specialister.

Handelsbanken Danmarks kunder bevarer nærheden til en fysisk afdeling i det område, de er vant til, og får desuden adgang til et større afdelingsnet, idet Jyske Bank er bredt repræsenteret på landkortet. Kunderne kommer fortsat til at møde de rådgivere, de kender. Tilpasning af medarbejderantallet i Jyske Bank efter købet forventes langt overvejende at ske gennem naturlig afgang.

”Ved sammenlægningen kan vi udvikle den samlede forretning yderligere til glæde for vores kunder, skabe nye karrieremuligheder for medarbejdere på tværs af koncernen og skabe værdi for vores aktionærer.”

- Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam

Læs hele selskabsmeddelelsen
Læs mere om Jyske Bank

Og hvad er det så for noget med den havkat?

I 1982 gav Jyllands-Posten Jyske Bank tilnavnet "Havkatten i hyttefadet", og det har hængt ved siden. Havkatten er en underlig fisk. Det indrømmer vi gerne. Men den er fuld af liv, og med sin aktivitet ilter den vandet i et iltfattigt hyttefad og skaber liv og konkurrence omkring sig – også til gavn for de andre fisk.

I Jyske Bank er vores identitet at være havkatten.

For os betyder det, at:

  • Vi driver en bæredygtig og ansvarlig forretning, som i positiv retning udfordrer og udvikler det danske bankmarked og det omkringliggende samfund.
  • Vi er en uafhængig bank med holdninger, der gør en forskel og skaber frihed.
  • Vi skaber balance mellem kunder, medarbejdere og aktionærer.

Hør mere om købet

Baggrund

Jyske Bank indgik den 20. juni en bindende aftale med Handelsbanken om køb af bankens aktiviteter i Danmark.

Handlen forventes gennemført i 4. kvartal 2022. Indtil handlen er gennemført, fortsætter Handelsbanken som hidtil.