JPMorgan Chase Bank N.A.

JPMorgan Chase Bank N.A. er hovedbank i JPMorgan Chase & Co. – USA’s næststørste bankkoncern, og figurerer på Financial Stability Board's liste over verdens 28 mest systemisk vigtige banker - de såkaldte Globale SIFIer.

Bankkoncernen ejes af en lang række institutionelle og private investorer.

Banken er velkapitaliseret i forhold til kravene under BIS II og likviditeten anses som værende tilstrækkelig. Ca. 25% ad bankens indtægter kommer fra Investment Banking aktiviteter, men bankens track-record mht. risikostyring er meget stærk.

JP Morgan Chase Bank er en universalbank, og tilbyder en meget bred vifte af finansielle produkter og serviceydelser, både til private og erhverv. JPMorgan Chase har som den eneste blandt de større amerikanske banker ikke haft ét tabsgivende kvartal gennem krisen. 

Udsving i bankens rating
  Dec 2016 Maj 2015 Aug 2014 Juni 2012 Maj 2012
Fitch AA- AA- A+ A+ AA-
Moody's Aa2 Aa2 Aa3 Aa1 Aa1
Standard & Poor's A+ A+ A+ A+ AA-
Bankens regnskab
Mia. USD 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoresultat 20,6 19,4 16,9 14,8 15,4 13,9
Solvensgrad 14,6% 14,6 14,1 12,5 13,8 13,4
Kernekapital (Tier 1) 13,8% 13,9 13,4 11,8 11,6 10,2