Handelsbanken AB

Handelsbanken er en af Sveriges største banker og en af de stærkeste banker i verden med overskud i over 20 år i træk. Bankens hjemmemarkeder er i Norden samt England og Holland, men banken er også repræsenteret i andre lande. I alt har Handelsbanken godt 800 afdelinger fordelt på 24 lande. Banken er kendetegnet ved en meget decentral struktur og et relativt lavt omkostningsniveau.

Banken er i Sverige udpeget som systemisk vigtig bank (SIFI).

 

Udsving i bankens rating
  2017 2015 2012
Fitch AA AA- AA-
Moody's Aa2 Aa2 Aa3
Standard & Poor's AA- AA- AA-
Bankens regnskab
Mia. SEK 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoresultat 16,1 16.2 16,3 15,2 15,2
Solvensgrad 28,3% 31,4% 27,2% 25,6% 21,6%
Kernekapital (Tier 1) 22,7% 25,1% 21,2% 20,4% 19,2%