Handelsbanken AB

Handelsbanken er en af Sveriges største banker og en af de stærkeste banker i verden med 20 år i træk med overskud. Bankens hjemmemarkeder er i Norden samt England og Holland, men banken er også repræsenteret i andre lande. I alt har Handelsbanken godt 800 afdelinger fordelt på 24 lande. Banken er kendetegnet ved en meget decentral struktur og et relativt lavt omkostningsniveau.

Handelsbanken har klaret sig rigtig godt under krisen. Bankens forrentning af egenkapitalen har igennem krisen (2008-2013) ligget meget stabilt i niveauet 12-16%. Banken er i Sverige udpeget som systemisk vigtig bank (SIFI).

Udsving i bankens rating
  2017 2015 2012
Fitch AA AA- AA-
Moody's Aa2 Aa2 Aa3
Standard & Poor's AA- AA- AA-
Bankens regnskab
Mia. SEK 2016 2015 2014 2013
Nettoresultat 16.2 16,3 15,2 15,2
Solvensgrad 31,4% 27,2% 25,6% 21,6%
Kernekapital (Tier 1) 25,1% 21,2% 20,4% 19,2%