Strukturerede produkter

JB Vækst og Valuta 2013

Slutkurs 100,00 DKK


  • Løbetid 3 år - 23.11.2010-22.11.2013
  • ISIN-kode DK0030260864
  • Kupon25%
  • Hovedstolsbeskyttelse 100%

Aktiv Startværdi Slutværdi Ændring
USD/BRL 1,7298 2,2424 -29,63%
USD/TRY 1,4606 2,0004 -36,96%
USD/IDR 8957 11332 -26,52%
Gennemsnit -31,04%
Slutværdi er fastlagt 15. november 2013 og korrigeret for alle observationer.

* Fiktiv indfrielseskurs fortæller, hvilken kurs produktet vil blive indfriet til, hvis det underliggende aktive ved udløb ligger på samme niveau som det aktuelle niveau. Beregningen er vejledende og indikativ, og den fiktive indfrielseskurs udtrykker ikke en forventning.


Markedskommentar ved udløb november 2013

Samlet set har de 3 valutaer udviklet sig negativt siden lanceringen, og hovedstolsbeskyttelsen træder dermed i kraft og produktet udløber til kurs 100 d. 22. november 2013.

Læs mere om udviklingen i de enkelte valutaer nedenfor.

Brasilianske Real (BRL):

Den brasilianske Real har været blandt de mest volatile Emerging Markets valutaer siden maj, hvor de finansielle markeder blev tynget af bekymringerne for nedtrapning af Feds QE program. Efter Fed fejlede i at påbegynde tilbagetrækningen i september, har valutaen tilbageerobret terræn, men ligger stadig ca. 9,5% lavere end niveauet fra medio maj. Jyske banks makroøkonomer forventer, at Fed påbegynder tilbagetrækningen i marts 2014. Centralbankens retorik, den aktive intervention og den strammere pengepolitik signalerer, at centralbanken vil gøre hvad de kan for at sikre, at valutaen ikke svækker sig for kraftigt med deraf afsmitning på inflationen.

I november nåede BRL, efter en styrkelse på 10,93% fra medio august til medio september, det laveste niveau i to måneder. Dette var drevet dels af spekulation om snarlig tilbagetrækning af Feds QE program samt af bekymringer for manglende tiltag for at indsnævre budgetunderskuddet. Budgetunderskuddet nåede i september det højeste niveau siden 2009, som udgjorde 3,3% af BNP. Dette giver regeringen tilskyndelse til at droppe det skattestop, der har været på forbrugsgoder. Hvis budgetunderskuddet forværres yderligere, er der stor sandsynlighed for, at Standard & Poor’s sænker landets kredit rating tidligere end ventet, hvilket vil være yderst negativt for BRL.  

I de seneste 3 måneder har BRL svækket sig med 1,1% overfor USD til niveauet 2,3133 (pr. 11-11-2013) og Jyske Bank forventer, at USDBRL på 3 måneders sigt vil svække sig yderligere til 2,98.

 

Tyrkiske lira (TRY):

Tyrkiet har i øjeblikket en uholdbar handelsbalance og TRY har igennem de seneste måneder fungeret som støddæmper herfor. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bloomberg, vil handelsbalanceunderskuddet stige til 7% af BNP i 2014 fra 6,9% i 2013.

I slutningen af oktober udviste centralbankguvernøren, Erdem Basci, en mere høgeagtig retorik, da han påpegede, at centralbanken er parat til at stramme pengepolitikken, hvis dette er nødvendigt for at nå inflationsmålsætningen på 5%. Forbrugerpriserne i Tyrkiet, som importerer mere end 90 % af deres energibehov, steg med 7,71% i oktober, hvilket var højere end medianen af Bloomberg forventningerne. Dette er en ændret tone i forhold til det pengepolitiske møde medio september, hvor Basci påpegede, at centralbanken på daværende tidspunkt ikke havde til hensigt at understøtte valutaen yderligere vha. renten. Det kan dog alligevel vise sig nødvendigt at justere renten, for at dæmme op for inflationen, hvilket vil være positivt for TRY.

Den seneste svækkelse af TRY overfor USD er desuden drevet af fornyet spekulation om nedtrapning af obligationsopkøbene hos den amerikanske centralbank. Siden den amerikanske centralbank direktør Ben Bernanke påpegede, at de ville påbegynde tilbagetrækningen af QE, så snart økonomien viste vedvarende forbedringer, er TRY svækket med 9,6 % i forhold til USD. 

USDTRY er steget med 5,39% til 2,0375 igennem de seneste 3 måneder og indikerer dermed en betydelig depreciering af Tyrkiske  Lira. Denne depreciering skyldes primært svækkelsen af TRY fra medio oktober til 11-11-2013, hvor USDTRY er steget med 3,56%. Jyske bank forventer, at USDTRY på 3 måneders horisont vil nå niveauet 2,08.

 

Indonesiske Rupiah (IDR):

Baseret på stigende bekymringer om Feds aftrapning af obligationsopkøbene, oplevede IDR i november det største fald siden august, da forbedrede job tal i USA skabte fornyet uro omkring snarlig tilbagetrækning. Dette har medvirket til, at Indonesiske Rupiah er deprecieret med 16% overfor dollaren i 2013.

Igennem de seneste 3 måneder er der endvidere opstået stigende bekymringer for aftagende økonomisk vækst, høj inflation og handelsbalanceunderskud. Desuden er der opstået usikkerhed om, hvorvidt den indonesiske regering vil være i stand til at bevare deres brændstofsubsidier. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre, at inflationen vil stige yderligere, som kan dæmpe det indenlandske forbrug. Inflationen endte i oktober på 8,32% å/å mod forventet 8,55%. På trods af den høje inflation holdte Bank Indonesia deres rente uændret på 7,25% d. 8 oktober, efter deres mest aggressive opstramningscyklus i knap 8 år, i et forsøg på at understøtte IDR.

I november kom det desuden frem, at den indonesiske økonomi voksede med den laveste rate siden 2009, hvilket primært var drevet af lavere bidrag fra nettoeksporten og ændringer i lagrene. Den reale vækst i BNP var 5,6% å/å for 3. kvartal 2013 ift. 5,1% i kvartalet før og som i høj grad var drevet af privatforbruget samt det offentlige forbrug.

IDR er i de sidste 3 måneder faldet med 12,34% overfor USD til 11563, hvor specielt deprecieringen på 13,13% i de sidste 2 uger af august har været medvirkende hertil.

 

 

Historiske kurser ved årets afslutning

År Ultimokurs
2013 100
2012 97,00
2011 97,00
2010 97,60
You run a risk when you invest in financial instruments. Information and recommendations on these pages are general information and not personal advice. Read more here: Information about research reports, recommendations, conflicts of interest, and risks.