Indfrielse - januar 2011

JB Rentestejler skulle senest indfries i februar 2016. Udsteder af obligationen havde hvert halve år i forbindelse med renteudbetalingen ret til at indfri obligationen til kurs 100. Dette valgte Deutsche Bank at gøre til renteterminen den 4. januar 2011.

Frem til indfrielsen udbetalte JB Rentestejler kupon hvert halve år. De udbetalte kuponer kan ses i tabellen ovenfor.