Strukturerede produkter

JB Råstoffer 2013

Slutkurs 128,06 DKK


  • Løbetid 3 år og 10½ måned - 07.01.2010-22.11.2013
  • ISIN-kode DK0030186523
  • Deltagelsesgrad95,4%
  • Hovedstolsbeskyttelse 100%

Aktiv Startværdi Slutværdi Ændring
Olie (Brent) 73,46 108,27 47,38%
Sojabønner 991,00 1368,39 38,08%
Kobber 6856,00 7059,61 2,97%
Gennemsnit 29,42%
Slutværdi er fastlagt d. 18. nov 2013 og korrigeret for de månedlige observationer.

* Fiktiv indfrielseskurs fortæller, hvilken kurs produktet vil blive indfriet til, hvis det underliggende aktive ved udløb ligger på samme niveau som det aktuelle niveau. Beregningen er vejledende og indikativ, og den fiktive indfrielseskurs udtrykker ikke en forventning.


Slutobservationer

Slutværdien for hver af de tre råvarer beregnes som et gennemsnit af syv månedlige observationer af råvareprisen over de sidste seks måneder af løbetiden. Første gang den 15. maj 2013 og sidste gang den 15. november 2013. Observationerne er påbegyndt og er indregnet i ovenstående aktuelle værdier for de enkelte råvarer.

Markedskommentar ved udløb nov 2013

Prisen på olie (Brent) og sojabønner ligger som ventet siden primo 2010 med pæne stigninger på hhv. 47% og 38%, mens prisen på kobber ligger næsten fladt med en beskeden stigning på 3%. Udviklingen var som forventet drevet af en voksende efterspørgsel og udfordrende forhold på udbudssiden, der har været den primære årsag bag den relativt store volatilitet undervejs.

Prisstigningen på olie var overvejende forårsaget af Det Arabiske Forår i første halvår 2011 og en geopolitisk usikkerhed kombineret med voksende efterspørgsel fra i særdeleshed Kina. Dette hævede niveauet for prisen fra omkring USD 85 til USD 110 per tønde. Siden da har prisen befundet sig i et interval mellem USD 100 og USD 110 med sporadiske udsving primært grundet udbudsudfald i Mellemøsten.

Udbudsudfald først i Sydamerika i 2010/2011 og  sidenhen i USA i 2012 har i sammenhæng med en relativt kontinuerligt stigende efterspørgsel fra Kina drevet prisen på sojabønner i en opadgående trend, hvor udbudsforhold igen har været den primære årsag bag volatiliteten.

Prisen på kobber ligger overvejende fladt, eftersom en stærk efterspørgsel fra Kina blev neutraliseret af efterspørgselsudfald fra i særdeleshed Europa over sommeren 2011 og en voksende billig kinesisk produktion.

JB Råstoffer blev udstedt til kurs 104, og samlet set er afkastet på ca. 23% fordelt på hele dets løbetid.

 

Historiske kurser ved årets afslutning

År Ultimokurs
2013 ved indfrielse 128,06
2012 121,00
2011 110,00
2010 109,60
You run a risk when you invest in financial instruments. Information and recommendations on these pages are general information and not personal advice. Read more here: Information about research reports, recommendations, conflicts of interest, and risks.