Slutkommentar september 2012

Den 26. september 2012 udløber JB 4WD 2012. Slutværdien for de bagvedliggende fire valutakurser er blevet fastlagt, som vist i ovenstående tabel. I gennemsnit har de fire valutaer fra de nye markeder svækket sig overfor euroen, og det betyder, at JB 4WD 2012 udløber til kurs 100.

Nedenfor er en kort opsummering af hver af de fire valutaers udvikling.

Brasilien

Skiftet i pengepolitikken i sommeren 2011 har været udslagsgivende for BRL over de seneste år. Hele 9 nedjusteringer af renten fra 12,5% i august 2011 til en historisk lav rente på 7,5 % i august 2012 har medført at BRL gennem de sidste 2½ år er svækket med 11%. Alene siden februar 2012 er BRL svækket med hele 18% i takt med meget svage brasilianske nøgletal, rentesænkninger og stigende bekymringer omkring den globale vækst.

Mexico

MXN har generelt klaret sig hæderligt siden marts 2010 (dog kun samlet +1%), men vækstfrygt og faldende råvarepriser har medvirket til, at særligt indgangen til 2012 var særdeles nervøs i forhold til MXN.

Sammenlignet med øvrige USD-relaterede EM-valutaer har MXN klaret sig særdeles godt i 2012, hvor præsidentvalget forløb godt, landet viser fornuftige væksttegn og en stabil rente på 4,5%. Investorerne har desuden fået tro på reformpolitikken

Tyrkiet

TRY’en har været porteføljens værste performer (minus knap 12%). Svækkelsen af TRY skyldes primært en ændring af centralbankens pengepolitiske strategi i midt 2010 til et mere uortodoks miks af målsætninger, hvor bl.a. valutaen, kreditvæksten og betalingsbalanceunderskuddet blev ophøjet til fokusområder. Initialt accepterede centralbanken, at TRY svækkedes og først i sommeren 2011 efter 35% svækkelse, valgte centralbanken at målrette sin politik mod at styrke TRY.

Polen

PLN har siden marts 2010 svækket sig med ca. 5%. Efter en flad periode fra 2010 til midten af 2011, ramtes PLN af global vækstfrygt og gældskrise i Europa. PLN er generelt følsom overfor risikoaversion, og de seneste år på de finansielle markeder har således ikke understøttet PLN. I foråret 2012 hævede centralbanken renten for at hæmme inflationen, men allerede i dette efterår har centralbanken signaleret, at dét var en fejl, og renten fremadrettet med al sandsynlighed bliver lavere.