JB NOVO 2019

JB NOVO 2019 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at Novo Nordisk-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på 360,50 på en af de fastsatte måledatoer.

Første måledato er 21. september 2016, og herefter hvert halve år indtil udløb eller en evt. førtidsindfrielse. Næste måledato er 21. marts 2017.

Selve Novo Nordisk-aktien er faldet ca.35% (pr. primo. feb 2017) siden lanceringen af JB NOVO 2019. Da afkast/risiko strukturen er anderledes på JB NOVO 2019 end på selve aktien anbefaler vi som udgangspunkt at beholde JB NOVO 2019. Dels indfries produktet til kurs 100, hvis kursen højst er faldet 30% ved udløb, dels er der over 2 år til udløb i marts 2019.

Læs alle dokumenter her: JB NOVO 2019