JB NOVO 2019

JB NOVO 2019 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at Novo Nordisk-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på 360,50 på en af de fastsatte måledatoer.

Første måledato er 21. sepmtember 2016, og herefter hvert halve år indtil udløb eller en evt. førtidsindfrielse.

Læs alle dokumenter her: JB NOVO 2019