JB NORDEA 2021

JB NORDEA 2021 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at Nordea-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på en af de fastsatte måledatoer.

Måledatoerne er 20. juni og 20. december hvert år indtil 2021 eller indtil en evt. førtidsindfrielse. 

Læs alle dokumenter her