JB NORDEA 2018

JB NORDEA 2018 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at Nordea-aktien noteret på den svenske børs, er steget i forhold til den fastsatte startværdi på 96,80 på en af de fastsatte måledatoer.

Første måledato er 2. maj 2016, og herefter hvert halve år indtil udløb eller en evt. førtidsindfrielse.

Læs alle dokumenter her: JB NORDEA 2018