JB DB 2020

JB DB 2020 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at Danske Bank-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på en af de fastsatte måledatoer.

Måledatoerne er 26. juni og 26. december hvert år indtil 2020 eller indtil en evt. førtidsindfrielse. 

Læs alle dokumenter her