JB BMW 2020 II

JB BMW 2020 II er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at BMW-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på en af de fastsatte måledatoer.

Måledatoerne er hvert halve år indtil 2020 eller indtil en evt. førtidsindfrielse. 

Læs alle dokumenter.