JB BMW 2020

JB BMW 2020 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at BMW-aktien noteret på den tyske Xetra-børs, er steget i forhold til den fastsatte startværdi på en af de fastsatte måledatoer.

JB BMW 2020 blev førtidsindfriet den 20. september 2017 til kurs EUR 106,91.

Læs alle dokumenter her