JB BMW 2018

JB BMW 2018 er et struktureret produkt, der udbetaler en kursgevinst betinget af, at BMW-aktien er steget i forhold til den fastsatte startværdi på 82,22 på en måledato.

Første måledato er 26. feb 2016, og herefter hvert halve år indtil udløb eller en evt. førtidsindfrielse.

Læs alle dokumenter her: JB BMW 2018