Garanti Invest SydEuropa 2018 - Juridiske dokumenter

Ansvarsfraskrivelse og bekræftelse:

Den svensksprogede udgave af basisprospektet (Base Prospectus) og Slutlige Villkor for de aktiebaserede obligationer SydEuropa 2018 udstedt i danske kroner med udløb i 2018 kan hentes ned via nedenstående link. Her findes ligeledes et link til et dansk resumé af basisprospektet.