Unikt sammensatte produkter

Et struktureret produkt er en investering i et eller flere underliggende aktiver pakket ind i ét produkt. Strukturerede produkter har typisk begrænset risiko i forhold til fald i de underliggende aktiver. Vi udbyder løbende strukturerede produkter både til private og til institutionelle kunder.

Kontakt din rådgiver og få mere information, hvis du ønsker at investere i et struktureret produkt.