Worst case er ikke priset – vi forbliver defensive

Allerede den 7. marts 2022 vendte finansmarkederne rundt i et signal om, ”Worst case” var indpriset. Vi er uenige, og vi forbliver i den defensive lejr.

Se de valutafaktorer, som gør det muligt at udstikke den risikoplanlægning, som er optimal for den enkelte virksomhed og kapitalforvalter.

  • Vendepunktet den 7. marts 2022 – vi er ikke enige
  • Høj sandsynlighed for langvarige konsekvenser
  • Finansmarkernes ubarmhjertige indprisning
  • Risikoplanlægning med udfaldsrum og prognoser


Læs hele analysen [PDF]