Attraktive svenske kroner

SEK er ikke længere indlysende billig. Vi venter dog, at to vigtige globale makrotemaer vil tiltrække udenlandsk kapital og derigennem trække SEK med højere. Risiko er centreret om øjeblikkets globale optimisme.

• Kapitalindstrømning fra globalt vækstboom og geopolitik
• Halvdelen af svensk børsmarked står stærkt positioneret
• Makroøkonomi og pengepolitik næppe afgørende
• Risiko fra cyklisk tilbageslag i global risikovillighed
• Risikostyring af svenske kroner og terminsrul 

Læs hele analysen [PDF]