Svækket dollar udskudt på geopolitisk optrapning

Comebacket til US dollaren i år er sket på baggrund af stigende amerikanske lange renter. Vi venter geopolitisk optrapning i 2. kvartal, og det holder dollaren på kendte niveauer. I 2. halvår begynder en mindre USD-svækkelse.

  • Dollar-tendens går fra rentetema til geopolitik i 2. kvartal
  • Rusland, Kina og Iran udfordrer præsident Bidens handlekraft
  • Global konjunkturfremgang svækker dollaren fra 2. halvår og ind i 2022
  • Historisk høj risikovillighed øger faren fra et geopolitisk chok
  • Kommerciel risikostyring af dollar og terminsrul

Fra begyndelsen af 2021 steg USD fra EUR 1,2350 til 1,1700 i marts. Et comeback, som blev drevet af stigende amerikanske lange renter i lyset af en meget succesfuld vaccineudrulning og enorme finanspolitiske stimulanser, jf. figur 2. Det er vores vurdering, at rentetemaet vil overgå til intensiveret geopolitisk uro i 2. kvartal, og det fastholder EUR/USD inden for kursintervallet 1,1700 – 1,2350.

Geopolitisk uro kommer og går, og først i 3. kvartal forventer vi, at politisk ro returnerer, samt at vaccineudrulningen i verden ex. USA er så fremskredet, at den globale vækstfremgang genskaber den traditionelle sammenhæng mellem dollar og global konjunkturfremgang. En sammenhæng, som sænker behovet for sikre aktiver og derigennem svækker dollaren. Vi løfter prognosen for dollaren til EUR 1,20 i 2. kvartal og derefter venter vi en mindre svækkelse mod EUR 1,2500 ind i 2022.

Risikoscenariet i 2021 er ikke makroøkonomien (trods COVID19-usikkerheden), men derimod en historisk høj risikovillighed, som øger faren fra et geopolitisk chok, som kan igangsætte en selvforstærkende genprisning af alle aktivklasser.

Læs hele analysen [PDF]