Vækstboom i verden skal styrke svenske kroner

Jyske Bank har opjusteret udsigterne for den globale økonomi, og sammen med to vigtige politiske makrotemaer skal Sverige gennem det næste år igen begynde at tiltrække udenlandsk kapital og trække SEK med højere. På kortere sig har virkeligheden nødvendiggjort en mindre nedjustering af SEK.

Hovedpointer:

  • Verdensøkonomien vil sprudle til fordel for Sverige og SEK
  • Svensk børsmarked skal tiltrække kapitalinvesteringer
  • Risiko fra cyklisk tilbageslag i global risikovillighed
  • Kommerciel risikostyring af svenske kroner


Læs hele analysen [PDF]