Svag svensk krone fanget i dyndet af globale udfordringer

Riksbankens renteforhøjelser kan ikke kompensere for kronens følsomhed over for konjunkturafmatning og risikoaversion. Vi har nedjusteret SEK, og et comeback vil tidligst blive indledt til foråret. Risikoscenariet er en ny dyb global recession, som kan sende SEK til historisk lave kursniveauer.

  • SEK er undervurderet presset af globale bekymringer
  • Regionale recessioner gennem vinteren => comeback til SEK fra foråret
  • Global recession => endnu svagere SEK gennem vinteren
  • Sveriges potentiale for kapitalindstrømning og en stigende SEK

Læs hele analysen [PDF]