Stærk US dollar indtil global pessimisme aftager i 2023

Finansmarkedet priser i vores øjne allerede nu en situation tæt på en global recession. Det er ikke vores forventning, men først ultimo vinteren/foråret vil pessimismen aftage.

I det lys venter vi en stærk USD gennem vinteren efterfulgt af en begyndende svækkelse af den overvurderede USD.

Læs hele analysen [PDF]