Stærk dansk krone – velhavernationens udfordring

Høje kronerenter, rebalancering hos kapitalforvalterne og løbende indkomst fra Danmarks udlandsformue fastholder efterspørgslen efter DKK, og som Nationalbanken vil modgå med yderligere valutaintervention.

  • Stram krone-likviditet og inflow kræver mere valutaintervention
  • Likviditetsprognoser giver højere kronerenter end i euro
  • Danmark som lille-Schweiz betyder løbende køb af kronen
  • Kommerciel risikostyring af euro og terminsrul

Læs hele analysen [PDF]