Solid efterspørgsel efter industri-Sverige og svensk krone

Global risikotilpasning har helt traditionelt ramt SEK. Vi vurderer risiciene som kortsigtede, da verden ikke står foran et nyt makrochok.

På længere sigt venter vi solid efterspørgsel efter industri-Sverige og den svenske krone drevet af geopolitiske vinde og infrastrukturinvesteringer til den accelererende grønne omstilling.

Læs hele analysen [PDF]