SEK udfordret indtil næste globale konjunkturopgang

Vi forventer, at den svenske krone vil være i modvind langt ind i 2022 i lyset
af en global vækstafmatning, at hverken finansielle eller makrodata støtter
en stærkere SEK, samt svensk økonomi, politik og pengepolitik næppe viser
sig afgørende. Vi nedjusterer forventningerne til SEK for 2022.

  • Efterspørgslen fejler – vi venter svag SEK indtil efteråret 2022
  • Globale risici arbejder imod SEK
  • Svensk økonomi, politik og pengepolitik næppe afgørende
  • Sveriges potentiale for kapitalindstrømning og en stigende SEK
  • Risikostyring af svenske kroner og terminsrul


Læs hele analysen [PDF]