Renter falder mere markant i 2023

Renter er faldet betydeligt i den seneste måned, og momentum er for lavere renter pga. aftagende vækstnøgletal og mere dueagtige centralbanker. Jyske Banks prognose er igen opjusteret på kort sigt for Fed, ECB og Nationalbanken, men prognosen er stadig noget mere dueagtig end indpriset. Prognosen er derfor, at helt korte renter stiger på kort sigt, mens længere renter er tæt på toppen og falder mere markant i 2023. Risikoen er mod lidt højere renter end i prognosen, og at Nationalbanken igen udvider rentespændet mod ECB.

  • Rentefald, kurvefladning og lavere risikopræmier
  • Sidste Fed-renteforhøjelse i marts og rentenedsættelser fra H2’23
  • ECB hæver renten med lavere kadence
  • Øget spekulation i en ny spændudvidelse fra Nationalbanken
  • Flad rentetilpasningskurve

Læs hele analysen [PDF]