Grøn omstilling sender olieprisen højere

Olieefterspørgslen stiger til ny rekord i 2022 sideløbende med en global politisk acceleration mod en grøn omstilling. Vi ser et reelt risikoscenarie, hvor fremmedkapital ikke længere kan eller vil blive stillet til rådighed for nødvendige olieinvesteringer. Paradoksalt kan den grønne omstilling forårsage højere oliepriser i årene fremover. Vi opjusterer olieprognosen.
  • Forward guidance fra oliemarkedets centralbank, OPEC+
  • Grøn omstilling konventionelt forbundet med efterspørgselstab og prisfald
  • Risikoscenarie: Grøn omstilling forårsager udbudsunderskud og prisstigning


Læs hele analysen [PDF]