Økonomi, renter og dollaren

I denne udsendelse tager vi temperaturen på amerikansk økonomi. Vi ser både på den aktuelle status og udsigterne for væksten, inflationen, dollaren og markedsrenterne.

Hovedkonklusionerne er som følger:

  • Recessionen bliver lidt værre end hidtil ventet
  • Fra mild til halvsur recession
  • Boligmarkedet mere bekymrende
  • Vækstsignaler er robuste, men det varer ikke ved
  • Inflationen ventes at aftage, men usikkert hvor hurtigt
  • Fed: Først lidt mere op med renten og så meget ned
  • Boligpriser er den store risikofaktor