Norske kroner vakler i takt med ekstrem global pessimisme

Det er vores vurdering, at NOK er lavt prisfastsat presset af en ekstrem global pessimisme, og potentialet til et comeback er dermed reelt.

Signalet til et NOK-comeback indtræffer dog først, når finansmarkedets bekymringer
begynder at trække sig tilbage. Sandsynligvis først i løbet af 4. kvartal 2022.

  • Comeback til NOK når verdens mange bekymringer aftager
  • NOK vakler under ekstrem global pessimisme
  • Vi anser allerede nu NOK for lavt prisfastsat
  •  Intet comeback uden mindre global pessimisme
  • Uventet ekstremt risikoscenarie


Læs hele analysen [PDF]