Markante rentestigninger, spændudvidelser og udsving

Renter er steget markant, efter stigende inflation presser centralbankerne til at hæve renterne i et tempo, som ikke er set i flere årtier. Markedsudsving er markante, hvilket også er med til at presse det danske realkreditmarked.
Prognoserne er opjusteret markant for ECB og Nationalbanken, som ventes at hæve renterne med 250 bp på under et år, mens Fed hæver renten mere aggressivt end indpriset. Rentekurver ventes at flade yderligere.

  • Markante rentestigninger, spændudvidelser og markedsudsving
  • Fed fortsætter med at hæve renten betydeligt
  • Markant opjustering af prognosen for ECB og Nationalbanken
  • Dansk realkredit under massivt pres

Læs hele analysen [PDF]