Kurvefladning efter Fed signalerer gradvis opstramning

Lange renter er faldet, og rentekurver er fladet i de seneste uger, hvor specielt Feds signaler om gradvis opstramning af pengepolitikken har givet øget markedsvolatilitet.

Vores renteprognose er forlænget et år, så den dækker indtil ultimo 2023. Vi venter divergerende pengepolitik mellem Fed og ECB, mens Nationalbanken ventes at fastholde renten i lang tid. Dette holder korte danske renter lave, mens lange danske renter stiger gradvist.

  • Massiv kurvefladning i USA og Europa
  • Fed lægger an til aftrapning og signalerer renteforhøjelser i 2023
  • ECB fastholder betydelige opkøb og udskyder vigtige justeringer
  • Ingen rentenedsættelse fra Nationalbanken
  • Højere DKK-EUR rentespænd trods roligere realkreditmarked