Højere renter op mod pengepolitiske opstramninger

Renter er steget og rentekurver er stejlet, efter signaler om opstramninger af pengepolitikken er blevet mere moderne især i Fed og BoE. Vi vurderer, at renter kan falde på kort sigt, men venter stadig stigende renter i 2022 – dog mere i USD end i EUR og DKK, da ECB ventes at opstramme langsomt.

  • Stigende renter og stejlere rentekurver
  • Høgeagtige signaler fra Fed presser renter højere
  • ECB strammer langsomt op
  • Stigende danske renter og stejlere rentekurver
  • Højere danske realkreditrenterLæs hele analysen [PDF]