Højere renter, fladere rentekurver, høj inflation og krig

Renteprognosen er opjusteret betydeligt, efter markante rentestigninger i de seneste uger, og fordi prognosen for Fed er opjusteret med yderligere 100 bp, så Feds rente er hævet til 3,75% ved udgangen af 2023. Samtidig har vi nedjusteret vækstprognosen for 2022 og 2023, mens inflationsprognosen er opjusteret.

Derfor venter vi, at USD-kurven flader yderligere, da lange renter på begge sider af Atlanten ikke stiger så meget som i de kortere løbetider. Vi venter dog fortsat, at ECB og Nationalbanken hæver renten senere og langsommere end indpriset i markederne.


Læs hele analysen [PDF]